Södermalms Dagliga Verksamhet

En värdefull och mångårig verksamhet på Skansen kallas för Äppelgården och hör till Södermalms Dagliga Verksamhet, som är en del av Stockholms stad stöd för personer med funktionsnedsättning.

  • Äppelgården utgörs av personer inom personkrets 1 enligt LSS, intellektuell funktionsnedsättning eller personer inom autismspektrat, som tillsammans med arbetsledare och i samarbete med Skansens olika avdelningar arbetar året runt hos oss. Verksamhetsidén är att finnas på vanliga arbetsplatser och utföra arbetsuppgifter för att hjälpa ordinarie personal.

    Ta reda på mer om Södermalms Dagliga Verksamhet på Skansen.