Samarbeten genom tiderna

Här följer en lista på privatpersoner, organisationer och företag som genom tiderna stöttat och bidragit till Skansens utveckling.

 • Aftonbladet
  Alverbäcks Blommor AB
  Azienda Autonoma Turismo, Siracusa
  AssiDomän
  Arvid Nordqvist AB

  Bacou-Dalloz
  Banankompaniet
  Bancos Kulturfond
  Bengt och Lotta AB
  Bergianska trädgården
  Bror Janssons Svets och Plåtslageri
  Bruksförvaltare A Olsson, Husum
  Bokbindare E Östergren, Stockholm

  CC Höganäs
  Carl Malmstens Centrum för Träteknik och Design vid Linköpings universitet
  Cementa
  Civilförsvarsförbundet
  Cloette
  Cramo

  Dagens Nyheter
  Djurvårdare J Björklund, Stockholm
  Doktorinna Elvira Kruse
  DISAB
  Djurgymnasiet i Stockholm
  Djurgårdsförvaltningen
  Djurvårdare C O Andersson, Stockholm
  Direktör H Gerlach, Varberg

  Elektroskandia
  Engvall o. Claesson
  Eldare G W Hultman, Stockholm
  Eskilstuna Kulturbeslag
  Einar Lauritzen

  Fiat/Italienska Bil AB
  Fiskars AB
  Fru Laura Fitinghoff, Stockholm
  Flinks Järn
  Fru Lydia Molander, Stockholm
  Fogelströmska gymnasiet
  Framtidens Kultur
  Friluftsfrämjandet
  Fruktbudet
  Fundia
  Föreningen för bevarandet av Asplunds G:a Järnhandel
  Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar
  Fröken Anna Hammar, Stockholm
  Fil. licentiat Gunnar Hazelius, Uppsala
  Fodermarsk J F Zettergren, Stockholm
  Friherre C Leuhusen, Stockholm
  Friherrinna Olga Marks von Würtemberg, Långvik
  Fröken Ida Schröder, Stockholm
  Fru A Strandmark, Vessigebro

  Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum
  Graninge AB
  Grosshandlare G Beijer, Malmö
  Grefve Erik Lewenhaupt, Näsby

  Herr R Almqvist, Svenljunga
  Hill’s
  H M Konungen
  Herr B Barney, Göteborg
  Harriet Tengberg
  Handlande R Unné, Kristianstad

  ICA Handlarna Öst AB
  IOGT-NTO
  Italienska Kulturinstitutet
  Inspektor C F Segerbrand, Tykö, Finland

  Jakobsbergs gymnasium
  Jordbruksdepartementet
  Järfälla gymnasier YTC
  Jernarbetarnas verkstadsklubb
  Järnhandelns intresseförening

  Kyrkoherde E D Heüman, Stockholm
  Karl Jungberg & Co
  Katarina ställning
  Kista gymnasium
  Kammarherre S S:son Flach, Stockholm
  Koloniträdgårdsförbundet
  Konsumentföreningen Stockholm
  Kungliga Operan
  Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
  Kapten Th Morsing, Stockholm

  Lindt & Sprüngli
  Litografklubbens arkiv
  Lokaltidningen Mitt i AB
  LRF
  Länsarbetsnämnden
  Länshemslöjdkonsulenterna i Stockholms län

  Malin Kumerius
  Maxit AB
  Monark
  Movium

  NCC
  Naturvårdsverket
  Norab Bygg och Allservice AB
  Nordiska Kompaniet
  Nordströms Trä
  Norges ambassad

  Optiroc

  Postmuseum
  Pyrotekniker J Törner, Stockholm
  Patron J E Lindgren, Gräsögård, Öregrund
  Professor G Gustafsson, Kristiania, Norge
  Professorska Freja Smitt, Stockholm
  Protokollsekreterare A Looström, Stockholm

  Riksantikvarieämbetet
  Rädda barnen

  Saint-Gobain Isover AB
  Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner
  SAAB
  SAMP
  Serologiska Institutet
  Skanska
  Skogssällskapet
  Skogsvårdsstyrelsen
  Sprutab
  St. Martins gymnasium
  Sten Modéer
  Stiftelsens Friends
  Stiftelsen Sveriges Nationaldag
  Stockholms Borgargille
  Stockholms Hantverkarförening
  Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
  Stockholms Läns Hembygdsförbund
  Stockholms Miljöförvaltning
  Stockholms universitet
  Studiefrämjandet
  Stödföreningen Gershedens Folkets Hus
  Sveaskog
  Svensk Formteknik
  Svenska Betongföreningen
  Svenska Beskickningen i Reval
  Svenska Hvaloljefabriken
  Svenska Kyrkan i Stockholms Stift
  Svenska Metallindustriarbetareförbundet
  Svenska Mobilkranföreningen
  Svenska Naturskyddsföreningen
  Svenska Rovdjursföreningen
  Stadskassör G Dahlerus, Stockholm
  Svenska Samernas Riksförbund
  Sveriges Radio Berwaldhallen
  Sveriges Television
  Swedish Match
  Säwe
  Studerande F Wernstedt, Ingelstad
  Sjökapten C Wingren, Oskarshamn

  Teknolog O Karlberg, Stockholm
  Tjäders Fröhandel
  Trygg-Hansa
  Tandläkare O Reuterswärd, Boston, USA

  Viltskadecenter

  Virserums Möbelindustrimuseum
  Vaktmästare L G Jarl, Stockholm

  WWF

  Åkessons AB