Tillgänglig promenad

  • I länken nedan finns ett förslag på en promenad för gäster funktionsnedsättning. Längs stråket finns kulturhistoriska miljöer, trädgårdar, parkbänkar, restaurang och toaletter. Förbättringar med t.ex skyltning görs successivt. Vi är tacksamma för alla synpunkter och förslag. Mejla till tillganglighet@skansen.se

     

    Här kan du ladda ner förslaget på promenad