Röster om Östersjön

Röster om Östersjön är en serie intervjuer med människor som engagerat sig i, och arbetar med, Baltic Sea Science Center på Skansen.