Unika platser för fotografering och inspelning

Letar du en plats för fotografering och filminspelningar? På Skansen finns en stor variation av autentiska och välbevarade inomhusmiljöer från 1300-tal till 1950-tal. Utomhus finns äldre stadsmiljö, trädgårdar och täppor från norr till söder.

 • På Skansen har vi många års erfarenhet av att arbeta med foto- och filmproduktioner. I vår 30 hektar stora park finns miljöer från norra till södra Sverige. De över 100 husen och gårdarna täcker in 700 år av byggnadshistoria och ackompanjeras av kulturhistoriska trädgårdar och nordiska lantdjur.

  Många av de hus, gårdar och miljöer som finns på Skansen har varit med i filmer och tv-serier som exempelvis Historieätarna, Fröken Frimans Krig och Selmas Saga.

  Loger, wifi och boskap – på samma plats

  Vårt engagemang för film- och fotoproduktioner går utöver att bara tillhandahålla en plats. Vi arbetar med er för att lösa små som stora problem (ett extra eluttag/loger/rum för produktionsmöten/en get/wifi…) och se till att ni uppnår det önskade slutresultatet.

  Kunskapsstöd under pre-production

  På Skansen finns även kunskapen om hur människor har levt och verkat på en specifik plats, under en specifik tid. Våra kulturhistoriska pedagoger och hantverkare finns tillgängliga för att förmedla sin kunskap och har möjlighet att utbilda team och skådespelare under pre-production.

 • Vill du veta mer?

  Kontakta foto- och filmkoordinator Helene Winberg på helene.winberg@skansen.se

  Intäkter från foto- och filminspelningar på Skansen går tillbaka in i verksamheten för att bevara de historiska miljöerna.