Vad kan jag göra för Östersjön?

Vi kan alla var med och bidra till ett friskt hav genom att göra hållbara val. Även små handlingar påverkar!

 • Tillsammans kan vi göra skillnad. Vill du också vara med och bidra till en hållbar framtid och ett friskt hav? Här finns tips på vad du kan göra för att bidra till friskare hav och ett hållbart Östersjön.

  • Spola aldrig ned kemikalier eller läkemedelsrester i avloppet. Då våra reningsverk har svårt att rena den här typen av produkter, når farliga ämnen vattendrag och slutligen Östersjön. Lämna hellre kemikalier till station för miljöfarligt avfall och läkemedel till ditt apotek.
   • OBS. Tänk på att toaletten inte är en papperskorg. Det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.
  • Släng inte skräp i sjön eller i havet – med hänsyn till miljön, djur- och folkhälsan.
  • Om du har torrdass och bor nära en sjö eller havet förhindra att latrin läcker ut i vattnet nära dig. Näring i latrin som komposteras på tomtar som ligger nära vatten, läcker förr eller senare ut och övergöder miljön.
  • Välj miljömärkt fisk och skaldjur. Då äter du fisk som inte är hotad och är lagligt fångad, på uthålliga och väl förvaltade bestånd.
  • Ät mindre kött. Dagens köttproduktion är energi- och resurskrävande. Genom att äta mindre kött bidrar du till att minska belastningen på miljön.
  • Använd miljömärkta rengöringsmedel. Välj gärna biologiskt nedbrytbara.
  • Tvätta inte bilen på garageuppfarten – använd tvätthall. Farliga ämnen följer med tvättvattnet ner i allmänna brunnar och påverkar dricksvattnet, samt rinner vidare till bäckar, vattendrag och slutligen till Östersjön.
  • Om du har båt, använd inte giftiga bottenfärger. Ta upp båten och skrubba av den någon gång på sommaren eller använd någon av de bottentvättar som finns idag.
   Töm toatanken på båten vid en sugtömningsanläggning. (Sedan 1 april 2015 är det olagligt att tömma sin båttoalett i vattnet).

  (Källa: BalticSea2020)

Lär dig mer om Östersjön

 • Allt liv på jorden ryms i begreppet biologisk mångfald. Men det är också något väldigt specifikt som vi menar när vi pratar om det: den livsväv av gener, arter och ekosystem som omger oss människor, och som vi är helt beroende av för vår överlevnad.

 • Med ny effektiv teknik kommer vi att kunna rena mer avloppsvatten samtidigt som det blir renare innan det släpps ut i Östersjön. Läs om den spännande teknikutveckling som pågår just nu.

 • Mört på Baltic Sea Science Center, Skansen

  Vill du veta mer om hur klimatförändringarna påverkar Östersjön? Vi har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet utvecklat den digitala läroportalen ”Vårt varmare hav”.

 • Haven täcker mer än 70 procent av jordens yta. Trots det vet vi mer om rymden än av vad som händer under ytan. På Stockholms universitet pågår forskning för att upptäcka mer om havet och hur det är kopplat till mänskliga aktiviteter.

 • Kontakta oss på BSSC

  Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på på bssc@skansen.se