Lax

Lax – en av våra vanligaste matfiskar

 • Fakta om laxen
  Vetenskapligt namn:

  Salmo salar

  Vikt:

  en vuxen kan väga över 30 kg

  Längd:

  över en meter

  Ålder:

  upp till 15 år

  Antal ungar:

  en hona kan lägga 10 000 ägg

  Äter:

  först bottenlevande smådjur sedan mer fisk

  Utbredning:

  hela Östersjön och upp i floder och vattendrag

  Hot:

  ett för högt fisketryck, miljögifter, övergödning

 • Laxen är en vandringsfisk som vandrar upp i floder och vattendrag för att leka under senhösten och vintern, faktiskt till samma ställe där de själva kläckts. De unga stannar tills de genomgår en förändring kallad smoltifiering vilket innebär att de utvecklas för att anpassas till en mer salt miljö, innan de sedan simmar tillbaka ut mot havet.