Biologisk mångfald

Biologisk mångfald omfattar allt levande i naturen. Enkelt förklarat är det alla former av liv, deras livsmiljöer och den genetiska variation som finns inom arter.

 • Biologisk mångfald är grundläggande för hela planetens välbefinnande. Varje livsform har en unik roll och bidrar till jordens alla ekosystems viktiga processer, stabilitet och motståndskraft.

  Förlust av livsmiljöer ett stort hot

  Läget för den biologiska mångfalden är allvarligt. Många växter och djur minskar i antal globalt och även i Sverige. Ett av de största hoten mot biologisk mångfald är förlusten av arters naturliga livsmiljöer, ofta på grund av människans påverkan på naturen. Andra stora hot är icke hållbar fångst, jakt och insamling av djur och växter, klimatförändringarna, föroreningar och införsel av främmande arter som konkurrerar ut naturligt förekommande växter och djur.

  Nya mål för biologisk mångfald

  I december 2022 hölls FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP15 i Montréal i Kanada då världens länder enades om ett nytt globalt ramverk och en strategisk plan för biologisk mångfald. Det nya globala ramverket innehåller mål som väntas bidra till att vända den negativa trenden för biologisk mångfald och till att stoppa utrotningen av djur och växter.

  Tillsammans gör vi skillnad!

  Det finns mycket vi alla kan göra för att hjälpa naturen på traven. Kunskap om arter, ekosystem, samhällen och människors beteende är avgörande för att motverka förlusten av biologisk mångfald. Tack för att du vill lära dig mer om allas vår fantastiska natur – välkommen till Skansen!

 • Fjäril på Skansen Foto: Marie Andersson
  Tips! Gå Skansen digital tipspromenad om biologisk mångfald

  När du besöker Skansen kan du nu vara med och testa demoversionen av vår digitala tipspromenad om biologisk mångfald. Promenaden tar ca 45 minuter och består av stationer runt om i parken där du svarar på frågor i din mobiltelefon. Du behöver vara på plats i parken för att delta. Promenaden startar i rulltrappshallen, lycka till!

  Instruktioner för dig som vill delta i parken finns här

 • Lappuggla på Skansen Foto: Jonathan Lundkvist
  Tips! Utbilda dig på naturkunnig.se

  Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller kanske bara testa din kunskaper? Den digitala utbildningen Naturkunnig läser du hemifrån och helt i din egen takt. Självklart helt kostnadsfritt.

  Utbildningen Naturkunning.se är ett samarbete mellan Länsstyrelserna samt Naturens kalender, SLU och Svensk Dagfjärilsövervakning.