Låglandsboskap

Låglandsboskap, vanligen kallad SLB-ko, är en koras som har funnits i Sverige i omkring 100 år. Idag är det endast ett 50-tal kor i Sverige som är helt ursprungliga SLB-kor.

 • Låglandsboskap (SLB-kor) är svarta med vita tecken. De blir 145–150 cm höga vid manken och väger omkring 600–650 kg som fullvuxna. Det är en koras som har en hög mjölkproduktion. Korna får många kalvar och djuren har ett lugnt temperament.

 • Faktaruta om låglandsboskap
  Vetenskapligt namn:

  Bos taurus

  Ordning:

  Partåiga hovdjur (Artiodactyla)

  Familj:

  Slidhornsdjur, tamdjur

  Vikt:

  700 kg

  Mankhöjd:

  150 cm

  Könsmognad:

  1-1,5 år

  Parningstid:

  Året runt, vanligtvis på hösten

  Dräktighetstid:

  9 månader

  Antal ungar:

  1-2 kalvar

  Livslängd:

  15-20 år

  Äter:

  Växter

  Förekomst i Sverige:

  Ca 50 kor

 • Ursprung i Tyskland och Holland

  Låglandsboskap importerades ursprungligen från tyska provinser och från Holland i samband med en insats för att öka mjölkproduktionen i Sverige under 1870-talet. De importerades huvudsakligen till landets södra delar.

  I början bestod importen av utpräglade mjölkkor. I Sverige avlade man en ko med kortare ben och bredare kropp än den som kännetecknade den ursprungliga SLB-kon. Under 1970-talet började Sverige importera boskap av rasen Holstein Friesian från USA. Det är en storvuxen ko med en annan juverform. Denna ko har förändrat den svenska låglandsrasen till utseendet, men också ökat mjölkproduktionen.

   

  Blandades med Holsteinboskap

  Importen av nordamerikanska Holsteintjurar och användningen av dem i avel, har medfört att det nu för tiden endast finns ett mycket litet antal kor av den gamla SLB-typen kvar. Totalt sett finns det endast ca 300 kor och kvigor som inte är uppblandade med Holsteinboskap i någon högre grad, och det är bara ett femtiotal kor i Sverige som är helt ursprungliga SLB-kor.

 • Lantraser

  Lantraser är populationer av husdjur som levt så länge i samma område att de anpassat sig till den lokala miljön och dess specifika förutsättningar. De svenska lantraserna har minskat i antal men arbetet med att bevara dem får ett allt större fokus eftersom raserna är en viktig genresurs och en del av vår kulturhistoria.

  Läs mer om våra svenska lantraser.

Här hittar du låglandsboskap