Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

 • Vad är en lantras?

  Lantraser är populationer av husdjur som levt så länge i samma område att de anpassat sig till den lokala miljön och dess specifika förutsättningar. Djuren har med andra ord blivit experter på att leva på en viss plats och anpassat sig efter påverkan som klimat, landskapets förutsättningar, sjukdomar och skötsel- och fodervanor. Historiskt var ofta hårda förhållanden som ställde speciella krav på djuren, det har bidragit till att lantraserna är duktiga på att klara sig på en liten fodertillgång. Djuren är ofta rörliga och duktiga på att hitta sin egen mat, vilket gör dem till bra betesdjur.

  Lantraserna minskar i antal

  Lantraserna är mindre och producerar inte lika mycket kött eller mjölk som djuren i dagens intensiva jordbruk. Det har bidragit till att lantraserna ses som oekonomiska och successivt har raserna minskat i antal. Men lika lite som lantraserna passar in i det moderna jordbruket lika bra passar de på fäbodar, naturreservat eller i andra miljöer där produktionsegenskaperna inte kommer i första rummet.

  Varför är lantraser viktiga?

  Om lantraserna försvinner förlorar vi en viktig genresurs. Idag är det nämligen omöjligt att veta vilka djur som kan behövas i framtiden. Lantraser har egenskaper som under lång tid anpassat sig till den unika svenska landsbygden och är därför viktiga att bevara.

  Precis som de byggnader, miljöer och växter som Skansen arbetar med att bevara så är lantraserna också en del av vårt svenska kulturarv. Lantraserna var oerhört viktiga för människorna på landsbygden förr i tiden och har varit med och skapat det unika odlingslandskapet som finns i många delar av Sverige.