Linderödssvin

Linderödssvinen trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid. De har kvar sin tålighet mot kallt klimat. Linderödssvinet var nära att utrotas men räddades av Skånes Djurpark på 1950-talet.

 • Svin är sociala djur och bildar stora delar av året grupper bestående av suggor med kultingar med en stark hierarki, flocken följer alltid sin ledarsugga. Svinens naturliga sociala egenskaper har gjort dem lätta att tämja och att hålla som husdjur.

   

 • Faktaruta om linderössvin
  Vetenskapligt namn:

  Sus scrofa domestica

  Ordning:

  Partåiga hovdjur

  Familj:

  Svindjur

  Vikt:

  Hane (galt) ca 250 kg, hona (sugga) ca 150 kg

  Mankhöjd:

  Ca 1 m

  Könsmognad:

  1-1,5 år för suggor

  Parningstid:

  Vanligtvis på hösten

  Dräktighetstid:

  Ca 115 dagar

  Antal ungar:

  4-12 kultingar

  Livslängd:

  8-10 år, ibland ända upp till 20 år

  Äter:

  Mest växter

  Förekomst i Sverige:

  Ca 300 st

 • Rund kropp och kraftiga ben

  Linderödssvinet är inte så lång i kroppen som moderna raser. Den har en något rund kroppsform med kraftiga och starka ben. Färgen är svartbrokig på vit, grå eller brun bottenfärg. De vita djuren har oftast stora svarta fläckar, medan de bruna i stället har många små fläckar. Öronen kan variera i storlek, men är vanligen medelstora och svagt framåtställda. Trynet är rakt och väl utvecklat.

  Trivs bäst ute – året runt

  Linderödssvinen trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid, och har behållit sitt naturliga härdiga beteende. De äter växter men även maskar och larver, bearbetar jorden och gödslar den.

  Den gamla lantrasen växer betydligt långsammare än gödsvinen men de är härdiga och duktiga på att söka sin egen mat.

  Tama grisar har funnits i svenska hem och gårdar i tusentals år. Våra tamsvin kommer från vildsvinet som har sitt ursprung i Europa, södra Asien och Afrika. I Sverige har tamsvin funnits sedan ungefär 4 500 år tillbaka. De togs med som husdjur av de människor som hade invandrat till Sverige och blev mycket uppskattat.

  Artbevarande arbete

  Linderödssvinet har sitt ursprung i det gamla svenska skogssvinet som strövade i Sydsveriges bok- och ekskogar fram till slutet av 1800-talet. Linderödssvinet var nästan helt utdött i Sverige innan de grisar som fanns kvar, några brokiga grisar av en gammal ras från Linderöd, togs om hand av Skånes Djurpark 1952.

 • Lantraser

  Lantraser är populationer av husdjur som levt så länge i samma område att de anpassat sig till den lokala miljön och dess specifika förutsättningar. De svenska lantraserna har minskat i antal men arbetet med att bevara dem får ett allt större fokus eftersom raserna är en viktig genresurs och en del av vår kulturhistoria.

  Läs mer om våra svenska lantraser.

Här hittar du linderödssvin