Skånsk blommehöna

Blommehönan är en lantras från södra Sverige. Namnet härstammar från det gamla skånska ordet ”blommed”, som kommer av att varje fjäder har en vit fläck i spetsen. Det är vår största lantrashöna och värper cirka 150 ägg per år.

 • Människan har troligen hållit tamhöns som husdjur så länge hon har varit bofast. De fanns i varje hushåll och så småningom har det utvecklats olika raser i olika bygder. Ursprunget till våra tamhöns är det vilda hönssläktet Gallus i Sydostasien.

 • Faktaruta om Skånsk blommehöna
  Vetenskapligt namn:

  Gallus gallus domesticus

  Ordning:

  Hönsfåglar

  Familj:

  Fälthöns

  Vikt:

  Tuppen 2,5-3,5 kg, hönan 2-2,5 kg

  Könsmognad:

  20 veckor

  Ruvning:

  3 veckor

  Antal ungar:

  Upp till 20 kycklingar

  Livslängd:

  Upp till 10 år

  Äter:

  Växter och smådjur

 • Blommiga teckning

  Skånsk blommehöna är vår största svenska lanthönsstammarna. Namnet härstammar från det gamla skånska ordet för vitfläckig ”blommed” och syftar på hönans blommiga teckning med vita fläckar på mörk botten. I övrigt är färgen mycket växlande. Grundfärgen kan gå i svart, brunt, gråvitt, rött eller gult med en spräcklighet som beror på de vita prickarna längst ut på fjädrarna. Det förekommer även hönor som är gråblå med guldfärgad krage, ljust vitgrå med blågrå eller ljusbrun krage samt helsvarta hönor. Även tofsar och hel hätta kan förekomma.

  Blommehönsen är lugna, tunga höns. Hönorna väger 2–2,5 kg och tuppen väger upp till 3,5 kg. Hönorna värper cirka 150 ägg per år, men ruvlusten hos hönorna varierar. Äggvikten varierar mellan 45–70 gram.

  Artbevarande arbete

  Skånsk blommehöna var tidigare på väg att helt utrotas. På 1970-talet upptäcktes dock en sista rest av rasen i den skånska byn Vomb. Dagens skånska blommehöna härstammar från tre gårdsflockar i byarna Vomb, Tofta och Esarp i Skåne.

  Blommehönan fick genbankstatus av Jordbruksverket 2001, då rasen även fick sitt officiella namn. Genbanken drivs av Svenska Lanthönsklubben .

 • Lantraser

  Lantraser är populationer av husdjur som levt så länge i samma område att de anpassat sig till den lokala miljön och dess specifika förutsättningar. De svenska lantraserna har minskat i antal men arbetet med att bevara dem får ett allt större fokus eftersom raserna är en viktig genresurs och en del av vår kulturhistoria.

  Läs mer om våra svenska lantraser här.

Här hittar du skånsk blommehöna