Svensk gul anka

I Sverige har det funnits tamankor från mitten av 1500-talet. Svensk gul anka är en lantras med gulbrun färg som kan lägga upp till 200 ägg på ett år. På 1970-talet trodde man först att rasen dött ut, men det visade sig att en flock fanns kvar.

 • I Sverige har det funnits tamankor från mitten av 1500-talet, de härstammar från gräsanden som finns över hela norra halvklotet.

  På 1970-talet trodde man först att rasen dött ut, men det visade sig att en flock fanns kvar. Den flocken hittades på en gård i Billinge (också i Skåne) och tack vare den upptäckten räddades den gula ankan från att försvinna.

 • Faktaruta om Svensk gul anka
  Vetenskapligt namn:

  Anas platyrhynchos domesticus

  Ordning:

  Andfåglar

  Familj:

  Egentliga andfåglar

  Vikt:

  2,5-3,5 kg

  Ruvning:

  21-28 dagar

  Antal ungar:

  4-18

  Livslängd:

  Upp till 28 år

  Äter:

  Växter och smådjur

 • Lägger många ägg

  Människan använde tidigt gräsanden som halvtam ägg- och köttproducent. Den svenska gula ankan blev snabbt populär, bland annat tack vare att den lägger mycket ägg. En anka kan lägga 150–200 ägg om året!

  Gulbrun till gulvit

  Ankans gula färg nedärvs konstant och kan variera från gulbrun till gulvit. Det är den medelgula varianten som eftersträvas. Ankhanen har en ljus askbrun färg på huvud och hals, men är för övrigt gul. Ankhonans fjäderdräkt är jämnt gul, men det kan även förekomma att den är melerad.

 • Lantraser

  Lantraser är populationer av husdjur som levt så länge i samma område att de anpassat sig till den lokala miljön och dess specifika förutsättningar. De svenska lantraserna har minskat i antal men arbetet med att bevara dem får ett allt större fokus eftersom raserna är en viktig genresurs och en del av vår kulturhistoria.

  Läs mer om våra svenska lantraser.

Här hittar du svensk gulanka