Boktryckeriet

Konsten att trycka böcker var en revolutionerande uppfinning när den kom på 1400-talet. I vårt boktryckeri kan du uppleva hantverket som det såg ut på 1840-talet.

 • Fakta om Boktryckeriet
  Ursprung:

  Södermannagatan 10-12 i Stockholm

  Byggår:

  1730-tal

  Uppförd på Skansen:

  1931-1932

  Om byggnaden:

  Rödfärgad timmerbyggnad med högt tegeltak

 • På 1400-talet uppfanns den moderna boktryckarkonsten, en teknik som kom att användas långt in på 1900-talet. Tekniken innebar att lösa bokstäver, “typer”, sattes samman till ord och meningar. Typerna färgades sedan och trycktes på papper. Genom boktryckartekniken blev det möjligt att nå ut med ett tryckt budskap som lästes av många personer.  

  Med tryckfrihetsförordningen år 1766 blir Sverige det första landet i världen som inför en lag för tryckfrihet. Länge hade flesta hem bara två böcker, bibeln och psalmboken, men i takt med att hindren för det fria ordet togs bort, tekniken utvecklades och läskunnigheten ökade växte bokmarknaden.

  På 1830-talet hade läsningen av nyutkomna böcker ökat och äventyrsromaner och kärlekshistorier var särskilt populära. Förbrytaren Lars Molins självbiografi “Lasse-Majas besynnerliga öden” och romanen “Det går an” av Carl Jonas Love Almqvist var två böcker som skapade stor debatt. 

 • Upplev på plats!

  Träffa riktiga boktryckare som berättar och visar en tryckteknik som varit vanlig under flera hundra år. Har du tur får du testa att trycka ett kort själv! 

 • Typer och dåtidens tangentbord 

 • Boktryckeriet Skansen

  Typer sorterade i kast

 • I Skansens boktryckeri finns ett större rum som rymmer både sätteri och tryckeri. När en text skulle tryckas började sättaren med att forma meningarna. Typerna låg i lådor som kallades för kast, i lådorna fanns fack i olika storlekar. De bokstäver som användes mer ofta som a, e, n och r låg i större fack i mitten. Bokstäver som inte var lika vanligt förekommande som b, c och f låg mindre centralt.

  Samma system har förts över till dagens tangentbord där de mest använda bokstäverna har den bästa placeringen. När sättaren hade satt klart texten så lämnade han över den till tryckaren som tryckte texten. 

  Tryckpressar i järn och Aftonbladets första nummer 

  I början av 1800-talet kom tryckpressar av järn som var stabilare än de äldre träpressarna. De var effektivare för det gick att trycka över en större yta.

  I Boktryckeriet finns två järnpressar från tidigt 1800-tal som användes till att trycka böcker. I tryckeridelen finns också en större press, en Hagapress, som användes för att trycka tidningar. De första årgångarna av Aftonbladet trycktes på en liknande press. I Boktryckeriets mindre rum finns en liten handpress som användes för att trycka upp visitkort, inbjudningar och brevpapper som trycktes i mindre mängd.  

  Ett försvinnande hantverk 

  Tekniken att använda lösa typer för att forma text användes fram till 1970-talet då den ersattes av filmremsor. På 1980-talet kom datorerna och tekniken att trycka text med lösa typer försvann snabbt.

  Idag är boktryckarkonsten ett försvinnande hantverk. Det finns ett fåtal personer som behärskar yrket och det är inte möjligt att utbilda sig inom boktryckarkonsten. Genom Boktryckeriet, där riktiga hantverkare kan visa och berätta om boktryckarkonsten, vill Skansen verka för att hantverkskunnandet och det immateriella kulturarvet bevaras. 

Kistebrev

I Boktryckeri finns en stor samling trästockar med inristade motiv som användes för att trycka kistebrev. Kistebrev var ett ark med en bild som ofta föreställde religiösa eller moraliserande motiv.

 

Att de kallas för kistebrev beror på att de ofta sattes upp i locket på kistan som man förvarade sina kläder och andra personliga saker i. I Boktryckeriet finns ett ovanligt motiv föreställande Josef och Jesusbarnet, oftast är det Maria och Jesus som avbildas.

 

På bilden syns kistebrevet ”Christus i Grafwen” från 1849. Foto: Hans Koegel / Nordiska museet

 • Originalinredning från olika tryckerier 

  Huset som Boktryckeriet ligger i uppfördes på 1730-talet på Södermalm i Stockholm och från början låg ett hökeri (en handelsbod) och en bostad i byggnaden. År 1929 skulle byggnaden rivas för att ge plats till ett hyreshus men i stället skänktes det till Skansen som höll på att bygga Stadskvarteren. Vid flytten till Skansen inreddes ett boktryckeri och en bostad i huset. 

  Inredningen och pressarna i Boktryckeriet kommer från olika tryckerier i Stockholm, Närke och Blekinge. Pulpeten och skranket som delar av rummet kommer från Beckmanska tryckeriet i Stockholm som ursprungligen ägdes av Aftonbladets grundare Lars Johann Hierta.   

 • Tillgänglighet

  Boktryckeriet har både trappsteg och höga trösklar så tillgängligheten är mycket begränsad. 

Dag Tid
1 juni 2024 11.00-17.00
2 juni 2024 11.00-17.00
21 juni 2024 11.00-17.00
17 augusti 2024 11.00-17.00
18 augusti 2024 11.00-17.00
7 september 2024 11.00-17.00
8 september 2024 11.00-17.00
14 september 2024 11.00-17.00
15 september 2024 11.00-17.00
21 september 2024 11.00-17.00
22 september 2024 11.00-17.00
25 september 2024 10.00-14.00
26 september 2024 10.00-14.00
26 oktober 2024 10.00-16.00
27 oktober 2024 10.00-16.00
28 oktober 2024 10.00-16.00
29 oktober 2024 10.00-16.00
30 oktober 2024 10.00-16.00
31 oktober 2024 10.00-16.00
1 november 2024 10.00-16.00
2 november 2024 10.00-16.00
3 november 2024 10.00-16.00
Visa mer

Här hittar du Boktryckeriet