Posthuset

Posthuset visar ett hem och en poststation i början av 1910-talet. Stig in i den ordentliga postföreståndarens hem och utforska hur hans familj levde och arbetade.

 • Fakta om Posthuset
  Ursprung:

  Storgatan i Virserum, Småland

  Byggår:

  Troligen på 1840-talet med tillbyggnad på 1860-talet

  Uppförd på Skansen:

  1963

  Om byggnaden:

  Knuttimrat tvåvåningshus med locklistpanel, sadeltak med furuspån

 • I mindre samhällen fanns på 1910-talet inte speciella postbyggnader utan posten låg i postföreståndarens hem. För att driva en poststation krävdes ingen speciell utbildning, det räckte att vara ordningsam och att kunna skriva och räkna tillräcklig bra. 

  År 1866 köpte Per August och Sofia Nilsson det röda Posthuset, som då låg på Storgatan i Virserum. Tillsammans med sina barn bodde de i fyra rum och kök. I två mindre rum drev de poststation mellan åren 1896 och 1911.  

 • Upplev på plats!

  Möt historisk klädda pedagoger som berättar om familjen Nilsson och deras liv på en poststation i början av 1900-talet såg ut.

Posthuset, foto: Johanna Krumlinde

Posthusets kontor, foto: Marie Andersson

Posthusets sal, foto: Marie Anderson

 • Frimärken, postorder och extrainkomster

  Invånarna i Virserum kom till poststationen för att hämta och lämna post, köpa frimärken och göra beställningar ur en postorderkatalog. Postorderföretagen Fröberg samt Åhlén och Holm (nuvarande Åhléns) sålde pappersbonader, prydnadsföremål, rakvatten och tvålar som skickades i paket.  

  Poststationen var öppen under stora delar av dagen men det var dåligt betalt. För att klara sig ekonomiskt hade familjen, som många andra, extra arbete. Per August bryggde dricka och Sofia bakade skorpor och kringlor som de sålde.   

  Folkrörelser på framväxt och difteri

  Familjen Nilsson var nykterister och medlemmar i Svenska Missionsförbundet. Nykterhetsrörelsen och missionsförbundet var två folkrörelser som fick många nya medlemmar under slutet av 1800-talet. I familjen Nilssons hem dracks därför ingen alkohol och familjens liv präglades av deras tro. I salen, som användes på söndagarna och när det var syjunta, hänger en stor tavla med texten ”Gud är kärleken” i glänsande bokstäver. 

  Per August och Sofia fick åtta barn varav flera dog i ung ålder. I början av 1900-talet var difteri en vanlig sjukdom som drabbade många barn. Idag har vaccination och förbättrad hygien gjort att sjukdomen är ovanlig i Sverige. 

Posthusets telefon

I slutet av 1800-talet blev telefonen allt vanligare och många telenät byggdes. För att två personer skulle kunna ringa varandra kopplades samtalen av en växeltelefonist. I städerna fanns stora växlar med många anställda men på mindre orter var det ofta en privatperson som hade växeln i sitt hem.

 

På övervåningen i Posthuset finns en mindre telefonväxel för 20 abonnenter, vilket innebar att 20 hushåll kunde ansluta sig till och använda telefonväxeln. Telefonväxeln är för närvarande inte öppen.

 

Läs mer om telefonväxeln på KulturPunkt

Läs mer om posten och telefonens historia på KulturPunkt

 • “Riv skräpet” 

  På 1950-talet började Skansen planera för att visa byggnader från en tid närmare den egna. Det fanns också en önskan om att Skansen skulle kunna visa och berätta om offentliga byggnader som post och skola.

  Posthuset i Virserum var vid den här tiden en rivningsfastighet. Enligt en tidningsartikel ska människor som bodde i bygden sagt “Riv skräpet”. Istället köpte Skansen byggnaden 1960 och tre år senare invigdes Posthuset på nytt. 

  Frontespis, vackra taklister och rekonstruerade trappor

  Posthuset är knuttimrad i två våningar och målad med röd slamfärg. Huset har en asymmetriskt placerad frontespis, som är en gavelliknande del av en byggnad. Knutarna är inklädda med ljust målade brädor som tillsammans med den rikt utformade taklisten ger intryck av pilastrar med kapitäl.

  Nedervåningens fönster är lägre än de på övervåningen, vilket kan tyda på att huset är påbyggt. Den stora trappan är rekonstruerad på Skansen efter äldre fotografier, originaltrappan revs när Storgatan i Virserum breddades. 

 • Tillgänglighet

  Posthuset nås via en trappa utvändigt. Inne i bostaden är trösklarna höga. Miljön är inte tillgänglighetsanpassad.

Dag Tid
Visa mer

Här hittar du Posthuset