Statarlängan

Kom in i Statarlängan som på 1920-talet var bostad för två familjer. Statarens vardag var hård, med långa arbetsdagar och svåra livsvillkor.

 • Fakta om Statarlängan
  Ursprung:

  Snickartorp tillhörande Berga gård i Sörmland

  Byggår:

  Tidigt 1800-tal

  Uppförd på Skansen:

  1966 – 1968

  Om byggnaden:

  Rödmålad parstuga

 • Under 1800-talet ökade Sveriges befolkning och många personer som bodde på landsbygden var utan arbete. Statarna var fattiga lantarbetare som arbetade på stora gårdar där det fanns många kor. Lönen som de fick kallades ”stat” och bestod till stor del av mjölk, råg, vete och korn. Bostaden och ett potatisland ingick också i betalningen.

 • Männen som var statare tog anställning som drängar på gården. I kvinnornas arbetsuppgifter ingick, utöver att ta hand om barnen och hemmet, att mjölka korna. Arbetet med mjölkningen och att diska de stora mjölkkärlen var slitsamt. Barnen gick i skolan men de fick också hjälpa till hemma och på gården när det var skördetid. 

  Hela familjen bodde i ett rum

  Statarlängan visar hur två familjer bodde i början av 1920-talet. Varje familj hade ett rum att bo i och varsitt förrådsrum. Förstuga och utedass delade båda familjerna på. I Statarlängans vänstra rum bodde Wilhelm och Charlotta Carlsson mellan åren 1874–1924. Det var ovanligt att en statarfamilj bodde så länge på samma ställe, ofta flyttade man i hopp om att få det bättre.

  På 1930-talet kom statarsystemet att kritiseras alltmer, både i litteraturen och den politiska debatten, och 1945 avskaffades det helt.

 • Upplev på plats!

  I Statarlängan kan du upptäcka hur två fattiga statarfamiljer levde på 1920-talet. Hur lagade man mat, var sov man och vad lekte barnen med? Ibland är även barnmorskan på besök för att berätta om hemförlossningar och barnmorskans yrkesliv under tidigt 1900-tal. 

Statarlängan visar hur två familjer bodde i början av 1920-talet

För att bevara värmen inomhus på vintern finns inga fönster i norrläge

Jordkällaren där man förvarade mat under året

 • Statarsystemet, Ivar Lo Johansson och flytten till Skansen

  När Statarsystemet avskaffades 1945 ville Skansen bevara en statarlänga till eftervärlden. Skansens personal och författaren Ivar Lo Johansson arbetade för det och 1949 fick man höra talas om byggnaden från Berga gård. Ägaren skänkte statarlängan till Skansen mot att de sista hyresgästerna fick bo kvar så länge de ville.

  År 1966, när de hade flyttat ut, påbörjades flytten av statarlängan från Berga till Skansen och 1968 invigdes huset.

  Värmereglerande sätt att bygga

  Statarlängan är en timrad envåningsbyggnad, fasaden är klädd med locklistpanel och målad med röd slamfärg. Byggnaden har ett sadeltak som är klätt med enkupigt lertegel.

  För att lättare bevara värmen inomhus har statarlängan inga fönster i norr, där finns istället ventiler till förrådsrummen så att dessa utrymmen skulle hållas kalla.

 • Tillgänglighet

  I Statarlängan finns en ramp som kan läggas ut. Inne i huset är trösklarna höga och tillgängligheten är begränsad. 

Dag Tid
12 augusti 2024 10.00-17.00
13 augusti 2024 10.00-17.00
14 augusti 2024 10.00-17.00
15 augusti 2024 10.00-17.00
16 augusti 2024 10.00-17.00
17 augusti 2024 10.00-17.00
18 augusti 2024 10.00-17.00
19 augusti 2024 10.00-17.00
20 augusti 2024 10.00-17.00
21 augusti 2024 10.00-17.00
22 augusti 2024 10.00-17.00
23 augusti 2024 10.00-17.00
24 augusti 2024 10.00-17.00
25 augusti 2024 10.00-17.00
26 augusti 2024 10.00-17.00
27 augusti 2024 10.00-17.00
28 augusti 2024 10.00-17.00
29 augusti 2024 10.00-17.00
30 augusti 2024 10.00-17.00
31 augusti 2024 10.00-17.00
1 september 2024 10.00-17.00
2 september 2024 10.00-17.00
3 september 2024 10.00-17.00
4 september 2024 10.00-17.00
5 september 2024 10.00-17.00
6 september 2024 10.00-17.00
7 september 2024 10.00-17.00
8 september 2024 10.00-17.00
9 september 2024 10.00-17.00
10 september 2024 10.00-17.00
11 september 2024 10.00-17.00
12 september 2024 10.00-17.00
13 september 2024 10.00-17.00
14 september 2024 10.00-17.00
15 september 2024 10.00-17.00
16 september 2024 10.00-17.00
17 september 2024 10.00-17.00
18 september 2024 10.00-17.00
19 september 2024 10.00-17.00
20 september 2024 10.00-17.00
21 september 2024 10.00-17.00
22 september 2024 10.00-17.00
23 september 2024 10.00-17.00
24 september 2024 10.00-17.00
25 september 2024 10.00-17.00
26 september 2024 10.00-17.00
27 september 2024 10.00-17.00
28 september 2024 10.00-17.00
29 september 2024 10.00-17.00
30 september 2024 10.00-17.00
Visa mer

Här hittar du Statarlängan