Väla skola

På 1910-talet var Axel Hellsjö skollärare i Väla, Västergötland. Han både arbetade och bodde i skolhuset tillsammans med sin familj. Genom att inrätta folkskolor fick alla barn möjlighet att gå i skolan och få en grundläggande utbildning. Välkommen att utforska en folkskola med tillhörande bostad från förra sekelskiftet.

 • Fakta om Väla skola
  Ursprung:

  Väla, Väla socken, Västergötland

  Byggår:

  1846–1847

  Uppförd på Skansen:

  1966

  Om byggnaden:

  Knuttimrad med locklistpanel, tak av skiffer

 • År 1842 beslutade riksdagen att det skulle finnas minst en folkskola med en godkänd folkskollärare i varje församling i städerna och varje socken på landet. Folkskolan var gratis och riktade sig till både pojkar och flickor. Tidigare hade de flesta skolor varit enbart för pojkar. Eleverna skulle lära sig läsa, skriva och räkna, samt få undervisning i kristendom och sång. Lärarna utbildades vid speciella folkskollärarseminarier och fick lön, samt ersättning i form av spannmål, bostad och foder till en ko.

  På de flesta håll i landet hade det sedan tidigare funnits enklare undervisning i läsning. Kyrkan ansvarade för undervisningen och läskunskaperna kontrollerades tillsammans med kristendomskunskapen av präster på de årliga husförhören.

 • Upplev på plats!

  Upplev en folkskola som den såg ut på 1910-talet – provsitt bänkarna och titta på skolplanscherna. För skolklasser finns möjlighet att uppleva en bokad lektion.

 • Väla skola blir till

  Folkskolorna skulle byggas under en femårsperiod, mellan 1842 och 1847. När Väla skola skulle uppföras hade församlingen inte tillräckligt med pengar för att bygga ett skolhus och avlöna en skollärare. Genom en donation från grosshandlaren Abraham Rydberg kunde man 1846 påbörja bygget. Rydberg hade växt upp i trakten och hade själv fått kämpa för att få undervisning. År 1847 var huset i stort sett klart. Skolan bestod då av en skolsal och en lärarbostad med två rum och kök. År 1848 började de första klasserna i Väla skola. Lärarna använde sig av så kallad åskådlighetsundervisning där man bland annat tog hjälp av skolplanscher, kartor och modeller av organ.

  Skolgången var för de allra flesta sex år. I Väla skola bedrevs undervisning varannan dag. Huvudräkningen skedde framme vid svarta tavlan och som läsebok i geografi användes Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa. De dagar eleverna inte var i skolan var de hemma och hjälpte till med olika sysslor.

  Karl Bengtsson, som var elev i Väla skola kring 1910, har berättat om sin skoldag: ”Det fanns ingen skolskjuts, så jag hade en halvmil att gå genom skogen. Matsäck och böcker hade jag med i en väska. Vi började med morgonbön, psalmvers och ett bibelstycke.”

  Familjen i lärarbostaden

  Mellan åren 1901 och 1929 var Axel Hellsjö lärare i Väla skola. Han bodde också i lärarbostaden som låg intill skolsalen. På 1910-talet byggdes skolan ut och eleverna fick ett kapprum och en egen ingång. På vinden inrättades ett sovrum till Axel och hans fru Ellen. Döttrarna Gunhild och Mayvor sov i utdragssoffor i köket tillsammans med pigan Elsa. Liksom de flesta barn på den tiden hade de inget eget rum, men de hade en egen hörna mellan kökssoffan och skänken där de kunde ha sina leksaker.

  Att vara lärare var inte välavlönat, så Axel hade extra inkomster. Den mest välbetalda var att sälja honung från sina egna bikupor. Ellen vävde lakan och mattor, och symaskinen stod nästan alltid framme.

  Axel Hellsjö flyttade från Väla skola 1929. Byggnaden användes som skola fram till 1951.

Väla skola på sin ursprungliga plats, ca 1910

Barn sjunger på trappan till Väla skola under invigningen på Skansen, 1966. Foto: Bengt Sundqvist

Interiör från Väla skola

Baksidan av Väla skola

 • När Skansen fick en folkskola

  Artur Hazelius hade redan i början av 1890-talet tankar på att inrätta ett skolmuseum. Det dröjde dock till 1960-talet innan en skola uppfördes på Skansen. Nordiska museet hade då gjort etnologiska undersökningar av skolbyggnader i Västergötland, eftersom man gärna ville flytta en skola från landskapet. År 1964 påbörjades flytten av skolhuset från Väla och 1966 invigdes det med pompa och ståt.

  På 1990-talet besökte Mayvor, som växt upp i skolhuset, sitt barndomshem på Skansen. Hon berättade om familjens liv och hur hon och hennes syster fick sova i skolsalen under sommaren när det var skollov.

 • Underhållet av Väla skola 2023–2024

  År 2023 gjorde Skansen en översyn av Väla skola. Miljön var sliten och behövde renoveras. Utvändigt utfördes måleriarbete, invändigt slipades golven och nytt golv lades in i skolsalen. Skansen lät trycka upp nya tapeter efter tapetprover som sparats vid flytten på 1960-talet – nu sitter samma tapeter på plats som på 1910-talet. Därtill gjordes översynen av Väla skola utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Nytt skolmaterial togs fram och visningsverksamheten gicks igenom.

  I trädgården inrättades en skolträdgård enligt rekommendationer från tiden. Skolträdgårdarna var en del av undervisningen där barnen fick lära sig om odling. Förutom praktiska kunskaper fanns det möjlighet att ta med sig skott och sticklingar hem från bärbuskar, jordgubbar och mindre träd. På baksidan av skolhuset har en nyttoträdgård ställts i ordning och på framsidan finns skollärarens egen trädgård.

 • Tillgänglighet

  Det finns möjlighet att lägga ut en ramp till trappan, invändigt är tillgängligheten begränsad av trösklar. Vi arbetar med tillgängligheten och kommer att göra en tillgänglighetsanpassad entré.   

Dag Tid
Idag, 23 juli 2024 10.00-18.00
24 juli 2024 10.00-18.00
25 juli 2024 10.00-18.00
26 juli 2024 10.00-18.00
27 juli 2024 10.00-18.00
28 juli 2024 10.00-18.00
29 juli 2024 10.00-18.00
30 juli 2024 10.00-18.00
31 juli 2024 10.00-18.00
1 augusti 2024 10.00-18.00
2 augusti 2024 10.00-18.00
3 augusti 2024 10.00-18.00
4 augusti 2024 10.00-18.00
5 augusti 2024 10.00-18.00
6 augusti 2024 10.00-18.00
7 augusti 2024 10.00-18.00
8 augusti 2024 10.00-18.00
9 augusti 2024 10.00-18.00
10 augusti 2024 10.00-18.00
11 augusti 2024 10.00-18.00
Visa mer