Sollidenscenen

För många förknippas Sollidenscenen med program som Allsång på Skansen, nyårsfirande, nationaldagsfirande och konserter.

  • Kommande evenemang

    Här hittar du alla kommande evenemang på Skansens scener!

  • Få scener i Europa kan mäta sig med Sollidenscenens unika läge med sin fantastiska utsikt över Stockholm. Här kan du njuta av musik i världsklass från både svenska och internationella artister.

    Sollidens historia

    Det har funnits ett flertal olika musikpaviljonger på Sollidenplan. I samband med att Skansens huvudentré flyttades till sitt nuvarande läge och rulltrappan upp till Sollidenterrassen sprängdes in i berget ersattes en äldre musikpaviljong med en ny 1938.
    Kupolformen, Snäckan, fungerade som en förstärkare långt innan man kunde förstärka ljudet med högtalare. Scenen som ritades av Nils Einar Eriksson var landets största och modernaste och till och med utrustad för radioutsändningar.

    Musikläraren och körledaren Sven Lilja inleder allsångstraditionen redan 1935 på Sollidenplan. Han blir en av de allra första stora programledarna på den nya Sollidenscenen som byggs 1938.

  • Sollidenscenen, 1938 från Skansens arkiv

    Sollidenscenen, 1938

  • Scenen är i första hand anpassad för större orkestrar som ska underhålla åhörarna som sitter på de uppbyggda terrasserna och blickar ut över Stockholm. Bänkarna är uppställda så att åhörarna vänder sidan till scenen. Tanken är alltså inte som idag att man ska sitta vänd mot scenen. Eftersom paviljongen framförallt är avsedd för akustisk musik, så får paviljongen en snäckform, och kläs invändigt med speciellt utformade paneler som fungerar som ”förstärkare” för musiken. Scengolvet är uppbyggt i olika nivåer som korresponderar mot panelerna i kupolen.

    Sollidenscenen blir Sveriges största och modernaste utomhusscen. Det är den första utomhusscen som godkänns för Sveriges Radios inspelningar. Den beskrivs av en samtida skribent som ”En hypermodern musikpaviljong – En vackrare musikplats i det fria än övre Solliden torde icke lätt kunna uppletas. Från parkett har man hela utsikten över staden och hamninloppet fri under de ståtliga ekarnas kronor.”

    Vid mitten av 1900-talet började nya musikstilar växa fram och de som spelade kom mer i fokus. Samtidigt började musiker använda förstärkare och högtalare. Behovet av den kupolformade musikpaviljongens förstärkande effekt blev då mindre och utformningen gled över i ett mer scenliknande rum. I framförallt folkparkerna började scener som var mer anpassade för den typen av framträdande att växa fram.

    2012 byggs Sollidenscenen om. Den ursprungliga scenens, Snäckans, invändiga panel och snickerier av Oregon pine har slipats och målats och det gröna originalpapptaket har försiktigts ersatts av ett nytt likadant.

    Mixerhuset på planen har fått en rundad form som ansluter till Snäckan. Den är helt klädd med återanvänd kopparplåt som suttit på Handelsbankens huvudkontor vid Kungsträdgården.

    Sittplatserna i olika nivåer som tidigare var vända mot vattnet har omvandlats till en gradäng av granit med sittytor av ek från Skansen.

    Den nya scenen invigs på Sveriges nationaldag den 6 juni 2013.

  • Abonnera Sollidenscenen

    Få scener i Europa kan mäta sig med Sollidenscenens unika läge. Här får ni inte bara en stor utomhusscen med ett bra ljud- och ljussystem utan också en fantastisk utsikt över Stockholm.

    På den klassiska utomhusarenan från 1938 har så gott som alla stora svenska och många internationella artister stått. Nu är det er tur att fylla scenen.

    Kontakta event@skansen.se för mer information.

Här hittar du Sollidenscenen