Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Älvrosgården

Älvrosgården är av en så kallad nordsvensk gårdstyp som består av byggnader från Älvros socken i sydöstra Härjedalen. Den kringbyggda gården består av många olika hus, vart och ett med sin speciella funktion. Alla hus är byggda av timmer och taken är täckta med näver och takved. I söder avgränsas gårdsplanen av en timrad gärdesgård.

Dag Tid
Idag, 2 februari 2023 11.00-15.00
3 februari 2023 11.00-15.00
4 februari 2023 10.00-16.00
5 februari 2023 10.00-16.00
6 februari 2023 11.00-15.00
7 februari 2023 11.00-15.00
8 februari 2023 11.00-15.00
9 februari 2023 11.00-15.00
10 februari 2023 11.00-15.00
11 februari 2023 10.00-16.00
12 februari 2023 10.00-16.00
13 februari 2023 11.00-15.00
14 februari 2023 11.00-15.00
15 februari 2023 11.00-15.00
16 februari 2023 11.00-15.00
17 februari 2023 11.00-15.00
18 februari 2023 10.00-16.00
19 februari 2023 10.00-16.00
20 februari 2023 11.00-15.00
21 februari 2023 11.00-15.00
22 februari 2023 11.00-15.00
23 februari 2023 11.00-15.00
24 februari 2023 11.00-15.00
25 februari 2023 10.00-16.00
26 februari 2023 10.00-16.00
27 februari 2023 11.00-15.00
28 februari 2023 11.00-15.00
1 mars 2023 11.00-15.00
2 mars 2023 11.00-15.00
3 mars 2023 11.00-15.00
4 mars 2023 10.00-16.00
5 mars 2023 10.00-16.00
6 mars 2023 11.00-15.00
7 mars 2023 11.00-15.00
8 mars 2023 11.00-15.00
9 mars 2023 11.00-15.00
10 mars 2023 11.00-15.00
11 mars 2023 10.00-16.00
12 mars 2023 10.00-16.00
13 mars 2023 11.00-15.00
14 mars 2023 11.00-15.00
15 mars 2023 11.00-15.00
16 mars 2023 11.00-15.00
17 mars 2023 11.00-15.00
18 mars 2023 10.00-16.00
19 mars 2023 10.00-16.00
20 mars 2023 11.00-15.00
21 mars 2023 11.00-15.00
22 mars 2023 11.00-15.00
23 mars 2023 11.00-15.00
24 mars 2023 11.00-15.00
25 mars 2023 10.00-16.00
26 mars 2023 10.00-16.00
27 mars 2023 11.00-15.00
28 mars 2023 11.00-15.00
29 mars 2023 11.00-15.00
30 mars 2023 11.00-15.00
31 mars 2023 11.00-15.00
Visa mer

Hitta till Älvrosgården