Hornborgastugan

Stugan är byggd av timmer medan ladan är uppförd av stora stenblock och skiftesverk, det vill säga brädor infogade i stolpar. Taket är halmtäckt med torv ovanpå halmen, vilket var vanligt i Västergötland. Spisen saknar spjäll, men skorstenen kan täppas till ovanifrån med en stenhäll som manövreras från marken med en hävstång.

Hitta till Hornborgastugan