Kom och upplev två historiska miljöer tillsammans med oss. Klassen får uppleva både hur en skoldag kunde se ut 1918 i Väla skola och hur barnen kunde ha det hemma vid samma tid. 

I Väla skola blir det tidsresa och rollspel med lektioner. Det blir både kristendom‚ välskrivning‚ högläsning och naturkunnighet. Kanske genomförs även en renlighetsinspektion! I bostaden tittar vi på vad skolbarnen gjorde de dagar de inte gick till skolan. Vilka sysslor kunde man ha? Hur gjorde man sina läxor i mörkret? Och behövde man ha egen mat med sig till skolan? 

Klassen delas i två grupper och turas om att besöka båda miljöerna. I halvtid byter grupperna plats.