Hur många miljögifter känner du till? Finns det fler giftiga ämnen nu än förr? Och vad krävs egentligen för att ett ämne ska vara miljögiftigt? Genom att dyka ner i Östersjöns vatten får vi veta vad miljögifter kan ställa till med och hur vi alla kan bidra till en bättre miljö.

Klassen delas upp i två grupper med gemensam start och avslutning.