Grönkullaskolans förstaklassare höll årets Barnluciatåg

Den 9 och 10 december skred ett ungt luciatåg genom parken, som en del av årets olika luciafiranden på Skansen. Barnluciatåget bestod av förstaklassare från Grönkullaskolan i Sundbyberg som under hösten förberett sig tillsammans med skolans lärare och fritidspersonal.

 • Som ny programpunkt bland Skansens luciafiranden engagerades en skola i Stockholmsområdet som Barnlucialåg, ett sätt att låta nya generationer ansluta sig till och tolka luciatraditionen.

  Det var förstaklassare från Grönkullaskolan i Sundbyberg som tog ton på Lill-Skansens scen för att sedan tåga vidare i parken. Efter flera intensiva veckor av att öva på både bekanta, och för de unga eleverna några nya, sånger var det under helgen dags för de förväntansfulla deltagarna att framföra körsångerna för Skansens besökare och sina familjemedlemmar.

  – Det var ett riktigt härligt engagemang hos våra elever, det var så stort för dem att få göra detta på just Skansen. Det framgick verkligen, eftersom det var sådan glädje bland både elever, deras vårdnadshavare och skolans personal som var på plats. Det var med pirr och stolthet som många av våra förstaklassare deltog i Barnluciatåget och visade upp vad de övat så intensivt på, säger Grönkullaskolans rektor Ulrika Nimstrand.

  Det första luciafirandet på Skansen hölls år 1893 och firar under 2023 alltså 130 år. Över åren har Skansens firande förändrats i takt med hur det folkliga firandet spridit sig i landet och mellan generationer, samtidigt som ursprunget alltid uppmärksammats för Skansens besökare genom olika former av luciafiranden i programutbudet.

  – Luciatåget med Grönkullaskolans förstaklassare var både charmigt och rörande vackert, på det där sättet som bara barnsång kan beröra. Vi är så glada över att de ville komma hit som årets Barnluciatåg, ett fantastiskt nytt inslag i vårt utbud som förmedlar både kunskap och upplevelser kring traditionen, säger Ulrika Edgren, produktionsledare på Skansen.

 • Lucia – historien i korthet
  • Lucia föddes i Syrakusa på Sicilien på 280-talet och enligt legenden ska hon ha lidit martyrdöden den 13 december år 304, som straff för sin kristna tro.
  • Före kalenderreformen 1753 sågs lucianatten, den 13 december, som årets längsta och mörkaste natt. Enligt folktron var denna natt farlig, eftersom övernaturliga krafter var i rörelse.
  • Själva luciafirandet går att spåra till redan existerande svenska seder. I bondesamhället var både ljus och mörker laddat med symbolik. Luciadagen markerade höstens arbete som färdigt och var en festdag. En av festlighetens många inslag var en Lussebrud som var en skämtsam karaktär, ofta iklädd halm.
  • Om den vitklädda lucian finns beskrivningar från överklassen i Västsverige under 1760-talet. Hon spreds sedan till borgare i städerna och vidare till allmogen på landsbygden. Hennes ljusa uppenbarelse reflekterar önskan att besvärja det mörka, och det röda bandet symboliserar blodet som offrades för den kristna tron.
  • Seden att sjunga kommer troligen från högreståndsmiljö samt universitetens och realskolornas körtraditioner i anslutning till julavslutningen, och kan spåras till slutet av 1700-talet.
  • Under 1900-talet tog sig luciatraditionen in i kyrkorna, hemmen och skolorna. Med 1927 års Luciatävling signerad Stockholms Dagblad befästs firandet runtom i landet.
  • Skansen har varit starkt bidragande till att etablera högtiden och höll i slutet på 1800-talet vårt första luciatåg. Den första bilden av en Lucia på Skansen är från 1896 och visar Pers Kerstin Olsdotter från Mora. Hon bär vit blus, vit kjol och har ett rött skärp runt midjan. På huvudet har hon hela hjässan täckt av en ljuskrona med lingonris.

  Läs även: Om Lucia på Skansens hemsida