Om Lucia

Luciafirandet är en av vinterns ljuspunkter och ett självklart inslag i det svenska julfirandet. Lär dig mer om varför vi firar Lucia och om traditionens olika ursprung. Det första luciatåget på Skansen hölls så tidigt som 1893 – fira 130-årsjubileet med oss i år!

 • Luciakronans levande ljus, den vita klädseln och stämsång av tärnor och stjärngossar – dagens luciafirande är en anrik tradition. Som många högtider och traditioner har också Lucia ett mångfacetterat ursprung. Den har utvecklats och förändrats under lång tid och speglar samhällets tankegångar och trender genom åren.

  Skansen har varit starkt bidragande till att etablera högtiden och höll i slutet på 1800-talet vårt första luciatåg. Än idag anordnar vi konserter, luciatåg och aktiviteter runt Luciadagen den 13 december.

 • Legenden, ljuset och lussenatten

  Historien om Lucia har sin början på Sicilien under 280-talet. Enligt legenden ska hon ha lidit martyrdöden den 13 december, när hon brändes på bål som straff för sin tro och att hon bespisat de fattiga. Namnet betyder ljus och kommer av latinets lux. Datumet 13 december fanns utmärkt som Lucias helgondag i Sverige fram till 1500-talet, då Sverige blev protestantiskt.

  Själva firandet går att spåra till redan existerande svenska seder. I bondesamhället var både ljus och mörker laddat med symbolik. Luciadagen markerade höstens arbete som färdigt och var en festdag, då man på sina håll kunde äta tre, sju eller elva frukostar. En av festlighetens många inslag var en Lussebrud som var en skämtsam karaktär, ofta iklädd halm. I äldre tider innebar ”att lussa” att byns ungdomar klädde ut sig och under glada upptåg drog runt och samlade ihop pengar till fattiga och sjuka och kanske också en del åt sig själva. De utklädda ungdomarna kallades för Lussegubbar.

  Enligt den julianska kalendern som användes i Sverige fram till 1753 var lussenatten den 13 december den längsta på hela året. Redan i förkristen tid var denna natt farlig, eftersom övernaturliga krafter var i rörelse. Lussenatten förknippades inte bara med Lucia utan än mer med Lucifer, djävulen. För att hålla det mörka borta var det bäst att hålla sig vaken hela natten och vaka in ljuset och den nya dagen.

  Kläderna, kaffet och kören

  Om den vitklädda lucian finns beskrivningar från överklassen i Västsverige under 1760-talet. Hon spreds sedan till borgare i städerna, och vidare till allmogen på landsbygden. Hennes ljusa uppenbarelse reflekterar önskan att besvärja det mörka, och det röda bandet symboliserar blodet som offrades för den kristna tron. Lucia uppträdde ensam eller med ett par följeslagare. När traditionen blev vanlig i städerna växte följet och utökades med tärnor och stjärngossar som tidigare uppträtt som de tre vise männen i julupptågen på annandagen och trettondagen.

  1700-talets såväl som 1800-talets Lucia uppvaktade en sovande familj tidigt på morgonen, och bjöd på något att äta och ofta kaffe att dricka. Seden att sjunga kommer troligen från högreståndsmiljö och universitetens samt realskolornas kör-traditioner i anslutning till julavslutningen, och kan spåras till slutet av 1700-talet.

  Under 1900-talet tog sig traditionen in i kyrkorna, hemmen och skolorna. Men kanske är det 1927 års Luciatävling signerad Stockholms Dagblad som leder till Luciafirandets etablering runtom i landet.

 • Lucia på Skansen, år 1896 och 1899

  Lucia på Skansen, år 1896 och 1899

 • Firandet på Skansen då och nu

  Med ett nytt sekel runt hörnet och sitt nyupprättade museum ville Skansens grundare Artur Hazelius uppmärksamma och bevara en av många folkseder – luciatåget. Den första bilden av en Lucia på Skansen är från 1896 och visar Pers Kerstin Olsdotter från Mora. Hon bär vit blus, vit kjol och har ett rött skärp runt midjan. På huvudet har hon hela hjässan täckt av en ljuskrona med lingonris.

  På Skansen ordnades under hela 1900-talet luciatåg, som ett fortsatt bevarande av den folkliga traditionen men också som Skansen-tradition. 1973 inleddes ett samarbete med veckotidningen Året Runt där Lucia kröntes på Skansen. Vid den här tiden kom lucians utseende i fokus och av många sågs det hela mer eller mindre som en skönhetstävling. Hon förväntades dessutom mest stå tyst framför följet. Under senare år har fokus i luciatågen skiftat till att Lucia också ska sjunga.

  Sedan 2013 ordnar Skansen luciafirande i egen regi. Här kan du njuta av Luciatåg i praktfulla Seglora kyrka, traditionsenliga Skansens Lucia med konsert på Sollidenscenen och kliva in i en kulturhistorisk miljö och uppleva ett luciafirande från förr.

 • Vill du veta mer?

  DigitaltMuseum kan du läsa vår artikel Lucia – en tradition i förändring för att lära dig ännu mer om traditionen.