Gymnasieelever sprider framtidshopp för Östersjön

I juni fick vinnarna av Baltic Sea Science Centers elevtävlingen om kunskapsspridning för Östersjöns framtid bege sig till Stora Karlsö för att lära sig om forskning på havets ekosystem. Tävlingsbidragen finns att se på Skansen under sommaren.

 • Baltic Sea Science Center på Skansen är en välbesökt plats för skolundervisning om Östersjön. Under våren utlystes även en tävling för att inspirera gymnasieelever att sprida kunskap om Östersjön och inspirera till engagemang. Vinnarna fick, utöver att visa sitt bidrag på Skansen, åka till Stora Karlsö utanför Gotland.

  Bioplast, återupplivning av döda bottnar och algätande robotar

  Under sommaren presenteras bidrag från årets elevtävling om Östersjön i en mindre utställning på Baltic Sea Science Center på Skansen fram till sista juli. Uppgiften var att skapa ett kommunikationsprojekt för att förmedla kunskap och skapa engagemang om havet och klimatet. Bidragen baseras på elevernas gymnasiearbeten.

  Bland bidragen finns bland annat roboten Shark Attack, designad för att rensa sjöar och andra vattendrag från övergödande växter, såsom alger, och skräp. Andra innovativa lösningar inkluderar att ersätta konventionell plast med bioplast, undersökningar om värmeböljors påverkan på snäckan Littorina saxatilis rörelsehastighet och hur Östersjöns döda bottnar kan återupplivas. Infografik visar Vandrarmusslans filtreringskapacitet vid olika pH-nivåer och hur växtalgen Tetraselmis suecias tillväxt påverkas av minskad salthalt i Östersjön.


  Bidrag från årets elevtävling om Östersjön. Bidragen baseras på elevernas gymnasiearbeten.

  Stort grattis till de vinnande bidragen som lämnats in från gymnasieelever vid Blackebergs gymnasium, Anna Whitlocks gymnasium, Franska skolan, St Eskils gymnasium, Södra Latins gymnasium, NTI  Vetenskapsgymnasiet och Per Brahegymnasiet!

  Resa till Stora Karlsö del av vinsten – forskning på sillgrisslor och miljögifter

  Under två dagar fick vinnarna av tävlingen besöka Stora Karlsö, belägen utanför Gotland och hem till Östersjöns största koloni av häckande sillgrisslor. Under resan fick eleverna en djupgående inblick i forskningen kring havsfåglar och hur deras beteenden påverkas av miljöförändringar i Östersjön. Forskningsassistenten Saga Kynman och guiden Alice Cowan, som även jobbar på Baltic Sea Science Center när hon inte guidar på Stora Karlsö, delade med sig av sina kunskaper och passion för naturvård, vilket inspirerade eleverna ytterligare.


  Elevresa till Stora Karlsö, hem till Östersjöns största koloni av häckande sillgrisslor.

  – Ett av de mest minnesvärda inslagen var besöket i Auk Lab, där eleverna fick se hur forskning bedrivits både historiskt och med modern teknik. De fick även utforska den virtuella modellen av den konstgjorda forskningshyllan, vilket gav en spännande inblick i hur forskarna arbetar för att förstå sillgrisslornas liv och häckning, säger Sophie Lewenhaupt, pedagog på Baltic Sea Science Center på Skansen och initiativtagare till tävlingen.

  Tävlingen, som syftar till att öka havsmedvetenheten, visar på engagemang och kreativitet i att sprida viktig kunskap om havet. För alla som är nyfikna på elevernas projekt finns de utställda på Baltic Sea Science Center under juli månad. Du kan även följa sillgrisslornas häckning live på WWF.se/live.

 • Om "Vårt varmare hav"

  Vill du veta mer om hur klimatförändringarna påverkar Östersjön? Baltic Sea Science Center har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet utvecklat den digitala läroportalen ”Vårt varmare hav”. Där hittar du som är lärare kostnadsfritt undervisningsmaterial för gymnasiet om Östersjön och klimatet. Läs mer

  ”Vårt varmare hav” har fått finansiellt stöd från forskningsrådet FORMAS, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.