Skolprogram

På Baltic Sea Science Center får eleverna uppleva livet under ytan, men också vara aktiva och undersöka olika frågor och fenomen. I våra lektioner lyfter vi frågor kopplade till Östersjön, hållbar utveckling och biologisk mångfald. Du vet väl om att skolor i Stockholms och Huddinge kommun bokar kostnadsfri undervisning!

 • Vi anpassar lektioner, upplägg och innehåll efter lärares och elevers behov och utifrån läroplanen. Ett tvärvetenskapligt upplägg som innefattar både naturvetenskap och samhällsvetenskap går utmärkt att boka in.

  Mejla bssc@skansen.se för mer information om lektioner och skolprogram.

 • Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun

  BSSC samarbetar med Stockholm Vatten och Avfall kring skolverksamheten. Genom samarbetet erbjuds skolor i Stockholms och Huddinge kommun kostnadsfri undervisning.

 • Förskolan – åk 6

  Kom med din klass och gör lärandet till något lustfyllt, enkelt och kul.

 • Högstadiet och gymnasiet

  Boka en lektion på Baltic Sea Science Center och lär er mer om Östersjön och hållbar utveckling. Lektionerna är framtagna för högstadiet och gymnasiet – alla är välkomna!

Lektionsbanken

Nu finns en helt ny undervisningsresurs om hav och hållbar utveckling, från forskare vid Stockholms universitet, till landets gymnasie- och högstadielärare. ”Jag skulle önska att mer läromedel var så här”, säger en av de lärare som testat materialet. Baltic Sea Science Center är samarbetsparter i projektet.