Ungas klimatengagemang i fokus under Östersjödagen

Hur väcker vi och stöttar ungdomars engagemang kring havs- och miljöfrågor? Frågan lockade många till Östersjödagens lärarkväll på Baltic Sea Science Center på Skansen.

 • Nära hundra lärare hade anmält sig till Östersjödagens lärarkväll den 31 augusti på Baltic Sea Science Center på Skansen. Ny kunskap, inspirerande föreläsningar och verktyg för att skapa handlingskraft hos unga som vill engagera sig för klimatet stod på programmet.

  Bland akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium diskuterades klimatkänslor, miljöengagemang, aktiviteter för ett renare Östersjön och inspirerande gymnasiearbeten.

  – Med Östersjödagen vill vi, tillsammans med lärare, sätta fokus på frågor som engagerar och som är relevanta och viktiga för elever. Vi vill bjuda på inspiration, tips och verktyg som kan väcka intresse, motivation och engagemang kring klimatfrågor hos ungdomar, säger Anna Björn, enhetschef på Baltic Sea Science Center.

   

  Kata Nylen, rovfiskakvarium, Oskar Kihlborg på BSSC lärarevent på Östersjödagen 2023.

  Kata Nylén och Oskar Kihlborg på Östersjödagen 2023 på Skansens Baltic Sea Science Center.

  Samarbete möjliggör kostnadsfri skolundervisning

  Under kvällen informerade Stockholm Vatten och avfall om samarbetet med Baltic Sea Science Center som möjliggör gratis skolbesök för grundskolan och gymnasiet i Stockholm och Huddinge – något som många lärare var intresserade av. Besöken ska ge kunskap och väcka engagemang hos eleverna om Östersjön. Lektioner, upplägg och innehåll anpassas efter lärares och elevers behov och utifrån läroplanen och bokas på Skansens webbsida.

  Handlingskraft och framtidstro

  På plats fanns även Kata Nylén, klimatpsykolog och expert på de oroskänslor som klimatförändringarna kan ge – och på vad som krävs för att skapa handlingskraft och framtidstro. Ett av kvällens budskap var vikten av att försöka omsätta känslorna till handling och att arbeta kollektivt, då vi är starka tillsammans.

  Oskar Kihlborg, en sann äventyrare, klimatkämpe och inspirationskälla, lyfte att du inte behöver tänka att du måste rädda hela världen själv – men att varje person kan göra något! Han berättade bland annat om sitt eget engagemang som dykare i organisationen ”Rena Mälaren” och hur du som privatperson kan hjälpa till i arbetet genom att dyka efter skräp.

  Skolmaterial och lärarresurser

  Karl Lundén från Nationellt resurscentrum för Biologiundervisning berättade om deras resurser för biologilärare för alla åldrar. Karl kunde också berätta om sin forskning på metoder för insamling av e-DNA vid Sveriges lantbruksuniversitet.

  Michaela Lundell från Stockholms universitet presenterade bland annat det skolmaterial som tas fram för högstadiet och gymnasiet om Östersjön. Materialet håller på att testas tillsammans med lärare och BSSC nu under hösten och kommer att bli tillgängligt under vårterminen.

  Inspiration och nätverkande

  – En uppskattad del av kvällen var att få inspiration och hjälp i arbete med att stötta unga i deras oro över klimatfrågan och ge dem verktyg att skapa handlingskraft. Att träffa andra lärare och diskutera de här frågorna, som ibland kan vara en utmaning för elever men också en källa till utveckling och ny kunskap, är en superviktig del av våra lärarträffar, säger Anna Björn.

  Möjlighet till spännande gymnasiearbeten

  Under kvällen informerade Sophie Lewenhaupt, pedagog på BSSC, även om möjligheten för elever att göra sina gymnasiearbeten på Skansen.

  – I år kan eleverna använda vårt digitala material ”Vårt varmare hav”, och tävla med sina egna kommunikationsprojekt! I materialet hittar lärare och elever både tips på gymnasiearbeten, information om ett digitalt uppstartsmöte och mer om tävlingen, säger Sophie.

  Vårt varmare hav” är en webbaserad läroportal för gymnasiet om klimateffekterna på Östersjön Materialet är framtaget för gymnasiet, helt gratis och fritt för alla att använda.

  Tack till alla lärare som var med och skapade en fantastisk kväll med intressanta samtal och tankar. Stort tack även till våra föreläsare för inspirerande, viktiga och roliga föreläsningar och samtal!

 • Skolprogram – läs mer och boka

  På Baltic Sea Science Center får eleverna uppleva livet under ytan, men också vara aktiva och undersöka olika frågor och fenomen. I våra lektioner lyfter vi frågor kopplade till Östersjön, hållbar utveckling och biologisk mångfald.

  Vi anpassar lektioner, upplägg och innehåll efter lärares och elevers behov och utifrån läroplanen. Ett tvärvetenskapligt upplägg som innefattar både naturvetenskap och samhällsvetenskap går utmärkt att boka in.

  Mejla bssc@skansen.se för mer information eller upptäck alla våra lektioner och skolprogram.

 • Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun

  BSSC samarbetar med Stockholm Vatten och Avfall kring skolverksamheten. Genom samarbetet erbjuds skolor i Stockholms och Huddinge kommun kostnadsfri undervisning.

 • Samarbetspartners Baltic Sea Science Center

  Skansens Baltic Sea Science Center samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet samt Stockholm Vatten & Avfall.