Utrotningshotade svalparakiten hjälps av djurparker

I Tre svalparakiter som kläckts på Skansen har flyttat till Köpenhamn Zoo i Danmark. Inom kort kommer ytterligare svalparakiter att flytta till en djurpark i Frankrike. Det är goda nyheter för den akut utrotningshotade papegojan som befaras vara utdöd i det vilda inom tio år.

 • Svalparakiten är en liten, snabb och färgglad papegoja som i det vilda återfinns endast i Australien. På hösten, efter häckningsperioden, migrerar hela den vilda populationen från Tasmanien till bergskedjan Great Dividing Range på fastlandet. Svalparakiten är också akut utrotningshotad.

  Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) estimerar i Rödlistan (2018) att det finns 1 000-2 500 vuxna individer kvar i det vilda, och antalet minskar drastiskt. Senare forskning publicerad av Australian National University (ANU) 2020 har funnit att antalet vuxna vilda individer sannolikt är färre än 300. Skogsavverkning har varit en drivande faktor för artens minskning. Ytterligare hot inkluderar klimatförändringar, bränder och bopredation från korthuvad flygpungekorre. I nuvarande takt befaras svalparakiten vara helt utrotad från det vilda till 2031.

  – För djurparker som arbetar för att bevara arten för framtiden är det väldigt glädjande att svalparakiten häckar på Skansen och att vi genom det kan bidra till djurparkernas reservpopulation, säger Linda Törngren, enhetschef på Skansens zoologiska avdelning.

  Idag hotas en av jordens åtta miljoner arter av utrotning (IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Djurparker som Skansen kan bidra till att minska den negativa trenden. En stor del av djurparkens uppdrag är att hjälpa till att bevara djuren för framtiden. På Skansen görs det dels genom att varje dag sprida kunskap och förståelse om djur och natur till våra gäster. Djurparken har även en central och viktig roll i att verka för att bevara arter som riskerar att utrotas genom bevarandeprojekt som att hålla sunda reservpopulationer av en art.

  – Svalparakiten må vara liten men insatser som denna, som kan bidra till att en art räddas från utrotning, är en stor vinst för den biologiska mångfalden och en hållbar global utveckling. Djurparkers arbete är viktigt, och varenda en av våra gäster hjälper Skansen att verka för en natur i balans när de besöker oss, säger Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef på Skansen.

  Skansens svalparakiter finns på Lill-Skansen. Inom kort kommer fler svalparakiter som kläckts på Skansen att flytta till en djurpark i Frankrike.

  Läs mer om svalparakiten.