Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Djurparken

Vi arbetar med utbildning, artbevarande och forskning om de djur som finns på Skansen. Djurparkens främsta syfte är att sprida kunskap om djur, natur och hållbarhet till våra gäster. Varje dag.

 • Skolvisning med pedagog, elever och en tupp

  Vi bidrar med kunskapsspridning och utbildning om djur, natur och hållbarhet. Som stadsnära djurpark har vi en unik möjlighet att nå ut och engagera en stor mängd gäster, skolor och företag i frågor som rör hållbarhet, biologisk mångfald och djurvälfärd.

 • Fjällrävsvalpar

  Djurparkernas roll som folkbildare och artbevarande organisationer i syfte att bidra till den biologiska mångfalden blir allt viktigare i takt med att fler arter hotas av utrotning. När du besöker Skansen bidrar du till detta viktiga arbete.

 • Lappuggla på Skansen

  Våra djurs välfärd har alltid högsta prioritet. Skansen ser till varje arts individuella behov gällande naturliga beteenden, djuranläggning, träning och berikning.

 • Forskning

  På djurparker finns en unik möjlighet att få kunskap om djur och deras samverkan med omvärlden. Forskning i djurparker kan bedrivas på många olika sätt. Samverkan med högskolor och universitet möjliggör olika typer av studier på plats, som till exempel etologiska studier kopplade till djurens välfärd eller studier som syftar till att ge ökad förståelse för hur djurparkernas gäster på bästa sätt kan ta till sig kunskap.

 • Kvalitetssäkring av djurparken

  Nationella lagar, regler och föreskrifter för djurparksverksamhet styr arbetet och utvecklingen av djurparken. Vi arbetar ständigt med att säkerställa och upprätthålla högsta standard av djurvälfärd och djurvård för de arter vi håller i parken. Skansen är även medlem i flera djurparksorganisationer, från svensk till global nivå, som ställer höga krav på djurvälfärd och på strävan efter att arbeta med artbevarande.