Djurparkens uppdrag

Vi arbetar med utbildning, bevarande och forskning om de djur som finns på Skansen. Vi är inte vinstdrivande, djurparkens främsta syfte är att sprida kunskap om djur, natur och hållbarhet till våra gäster. Varje dag.

 • Skolvisning med pedagog, elever och en tupp

  Djurparker har en viktig roll för att tillgängliggöra kunskap om djur och natur. Som stadsnära djurpark har vi en unik möjlighet att nå ut och engagera en stor mängd gäster, skolor och företag i frågor som rör hållbarhet, biologisk mångfald och djurvälfärd.

 • Fjällrävsvalpar

  Djurparkernas roll som folkbildare och bevarande organisationer i syfte att bidra till den biologiska mångfalden blir allt viktigare i takt med att fler arter hotas av utrotning. När du besöker Skansen bidrar du till detta viktiga arbete.

 • På djurparker finns en unik möjlighet att få kunskap om djur och deras samverkan med omvärlden. Skansen har flera arter som ingår, eller har ingått i olika forskningsprojekt.

Lodjur på Skansen

Att djuren i vår park mår bra är alltid det viktigaste. Här arbetar endast utbildade djurvårdare med djuren, tillsammans med zoolog och veterinär. Skansen ser till varje arts individuella behov gällande naturliga beteenden, djuranläggning, träning och berikning. Alla våra djur har anpassade utrymmen efter deras olika behov. Vissa behöver ett större utrymme, andra vill kunna klättra, en del vill vara själva medan andra vill vara många tillsammans. För att djuren inte ska ha tråkigt eller bli stressade är det viktigt att de kan leva ett så naturligt och tryggt liv som möjligt hos oss.

 • Skansen medlemskap

  Skansen är medlem i IUCN (The International Union for Conservation of Nature), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) och SDF (Svenska Djurparksföreningen) – organisationer som alla arbetar med bevarandeprojekt och samarbeten för att främja den biologiska mångfalden.

 • Gråsäl på Skansen Foto: Marie Andersson

  Nationella lagar, regler och föreskrifter för djurparksverksamhet styr arbetet och utvecklingen av djurparken. Vi arbetar ständigt med att säkerställa och upprätthålla högsta standard av djurvälfärd och djurvård för de arter vi håller i parken. Skansen är även medlem i flera djurparksorganisationer.

 • Globala målen för hållbar utveckling

  Skansens hållbarhetsarbete syftar till att skapa en långsiktig och hållbar organisation utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter i enlighet med globala och nationella utvecklings- och miljömål.