Finansiering och årsredovisning

Nedan kan du läsa mer om hur Stiftelsen Skansen finansieras. Här hittar du också våra årsredovisningar.