Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Finansiering och årsredovisning

Nedan kan du läsa mer om hur Stiftelsen Skansen finansieras. Här hittar du också våra årsredovisningar.

  • Stiftelsen Skansen finansieras via egna intäkter, donationer från företag, privatpersoner och stiftelser, testamenten samt genom bidrag från Kulturdepartementet. Det statliga anslaget kontrolleras genom riktlinjer från Kulturdepartementet. Skansen är inte vinstdrivande, men överskott måste genereras och återinvesteras alltid till fullo i verksamheten.

  • Insamlingsfinansierad verksamhet

    Stiftelsen Skansen har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Stöd gärna vår verksamhet via 90-kontot 900795-6

    Läs mer om hur du kan stötta Skansen.