Lektionsbanken om Östersjön

Här hittar du en en helt ny undervisningsresurs om hav och hållbar utveckling, från forskare vid Stockholms universitet, till landets gymnasie- och högstadielärare. ”Jag skulle önska att mer läromedel var så här”, säger en av de lärare som testat materialet.

 • Lektionsbanken om Östersjön gör det lätt för dig som är lärare att undervisa om hav och hållbar utveckling, med Östersjön som konkret exempel på ett ekosystem som vi människor är beroende av, och behöver ta hand om. Materialet är framtaget av forskare och vetenskapskommunikatörer vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, i samarbete med pedagoger vid Baltic Sea Science Center på Skansen och med stöd av en referensgrupp av gymnasie- och högstadielärare, som testat materialet.

  Tre delar

  Lektionsbanken är uppdelad i tre delar. Den första handlar om Östersjöns geografi och historiska utveckling, den andra om havets ekologi och biologiska mångfald. Beskrivningarna börjar ute i världshavet och zoomar sedan in på vårt eget unika innanhav.

  Den tredje delen fokuserar på det som fortfarande är Östersjöns värsta miljöproblem: övergödningen.

  Fakta, bilder och övningar

  Materialet består av faktaunderlag, för att lärarna själva ska kunna läsa in sig, och ett rikt, aktuellt bildmaterial, som kan användas vid genomgångar och diskussioner. Det innehåller också flera övningar – en del digitala, en del praktiska fältövningar, och flera labbar som man kan göra i klassrummet. Det finns också ett escape room-inspirerat spel, där eleverna själva får rädda en skärgårdsvik från övergödning.

  Hållbar utveckling i praktiken

  Lärare från olika ämnen kan ha glädje av materialet, även om det finns en tyngdpunkt i biologi, geografi och naturkunskap, och det lämpar sig väl för ämnesövergripande temaarbeten.

  Läroplanerna är fulla av skrivningar om hållbar utveckling, som det inte alltid är så lätt för skolorna att omsätta i praktiken. Med Lektionsbanken om Östersjön går det lätt att få in hållbarhetsperspektiv i undervisningen och ge eleverna kunskaper för att kunna ta ställning till samhällsfrågor med naturvetenskaplig grund.

  Du hittar materialet här.

 • Kontakta oss på BSSC

  Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på på bssc@skansen.se