Axslinga

Axslinga – är nära besläktad med blomväxterna på land, likt övriga kärlväxter i havet.

 • Fakta om Axslinga
  Vetenskapligt namn :

  Myriophyllum spicatum

  Längd:

  upp till 2 meter

  Energiupptag:

  använder solljus för att driva fotosyntes

  Utbredning:

  Axlingan växer i grunda vågskyddade mjukbottnar vid kusten och går att påträffa från södra Östersjön upp till Västerbotten. Den växer oftast vid 2 meters djup men kan förekomma så djupt ned som 6 meter.

 • Den har rötter att rota sig med i mjukt bottensediment och får blommor som oftast tittar upp ovanför vattenytan. I Östersjön finns 4 arter av slingor där Axslinga och Knoppslinga är de mest vanligt förekommande. Axslingan är i huvudsak vindpollinerad och blommar under högsommar till sensommar. Den sprider sig även med jordstammar och fragmentering.