Akvarieväggen

I de mindre akvarierna uppvisas de olika miljöer i Östersjön som gör havet så unikt.

  • Den grunda hårda botten med blåstång som bildar en skog som skyddar djur och som ger dem mat. Här lever spiggen och tånglaken ett skyddat liv. På den djupa hårdbotten är det mest rödalger och blåmusslor som lever samman med fisk som simpor och små plattfiskar. I den djupa mjuka botten lever inte mycket växter så skydd saknas och djuren som lever här gräver istället ned sig, musslor och maskar och kanske en liten ål som gräver ned sig i botten. Även det lilla livet syns i de minsta akvarierna. Havstulpaner, musslor och Östersjöns olika räkor. Ålgräsängen är en miljö som är viktig för många djur, framförallt Östersjöns kantnålar. Visste du att de är släkt med sjöhästen. Den lite kantiga tångsnällan och den smäckra mindre havsnålen. Det är på de grunda mjuka bottnarna växtligheten finns. Mängder av växter och alger samsas om solljuset. En perfekt miljö för fisk som ska växa upp, som små abborrar och löjor.