Blåstång

Blåstång – är en flerårig brunalg i Östersjön som är viktig som livsmiljö för massor av andra arter där de kan hitta både skydd och mat.

 • Fakta om Blåstång
  Vetenskapligt namn:

  Fucus vesiculosus

  Längd:

  upp till 1 meter i lugna vatten

  Fortplantning:

  Tången släpper miljontals ägg och spermier samtidigt vid full- eller nymåne på sommaren. Ägget befruktas och sjunker till botten där det fäster på ren yta och växer upp till en ny planta.

  Energiupptag:

  använder solljuset för att driva fotosyntes

  Utbredning:

  kustnära från Skånes kust och upp i Bottenhavet

  Hot:

  Blåstången har svårt att växa där det är mycket näring för då är påväxt av fintrådiga alger ett problem samt att grumligt vatten inte släpper genom tillräckligt med ljus. Det beruktade äggwet behöver också helt ren yta för att fästa vid på botten, som även det störs av fintrådiga alger.

 • Blåstången saknar rötter, precis som andra alger. Istället sitter den fast på botten med en fästskiva. Blåstången behöver solljus för att driva sin fotosyntes och därför finns den inte så djupt ned i grumliga och näringsrika vatten, endast en eller två meter, medan den i klarare vatten kan leva ned mot 8–10 meter.

  Blåstångens fortplantning är fascinerande och varje tångruska är antingen en hon-eller hanindivid. De blir könsmogna vid 4-5 år ålder. Då släpper de ifrån sig miljontals ägg eller spermier från topparna av plantan (receptaklerna) under väldigt speciella omständigheter. Det ska nämligen vara full-eller nymåne för att befruktning ska äga rum.
  Äggen befruktas och sjunker till botten där de fäster vid en ren yta. Därför påverkas utvecklingen stort av förekomsten av trådalger som hindrar rena ytor.