Vitstjälksmöja

Vitstjälksmöja – är en av flera arter av möjor som förekommer i Östersjön

 • Fakta om Vitstjälksmöja
  Vetenskapligt namn :

  Ranunculus peltatus subsp. baudotii

  Längd:

  0,2-3 meter

  Ålder:

  flerårig. Vissnar oftast ner vintertid men kan övervintra som gröna plantor

  Energiupptag:

  använder solljuset för att driva fotosyntes

  Utbredning:

  Vitstjälksmöjan växer i grunda vågskyddade mjukbottnar vid kusten och påträffas från södra Östersjön upp till Norrbotten. Den växer oftast vid 1–2 meters djup men kan även förekomma vid 4 meters djup.

 • Möjor är nära besläktade med smörblommorna men har till skillnad från dessa flikiga blad som en anpassning till ett liv i vatten. Möjor har fina vita blommor som sticker upp ovanför vattenytan. Från maj till september blommar möjorna i Östersjön. Blommorna pollineras likt många landväxter av flygande insekter. De har även förmågan att sprida sig med bortslitna delar.