Brax

Braxen – lever ofta i stim och söker föda i mjukbottnar i Östersjöns grundare skärgårdvikar

 • Fakta om Brax
  Vetenskapligt namn:

  Abramis brama

  Längd:

  Upp till 80 cm

  Ålder:

  5-15 år men kan bli så gamla som 30 år

  Antal ungar:

  en hona lägger ofta runt 300 000 ägg

  Äter:

  främst bottenlevande smådjur, exempelvis insektslarver och kräftdjur. Ibland även småfisk.

  Utbredning:

  påträffas i hela södra Sverige och längs ostkusten upp till Luleå

 • Vintertid samlar sig stora braxenstim på djupare vatten, så kallade braxenstånd, där de övervintrar i ett dvalliknande tillstånd.