Under bryggan

I akvariet lever de fiskar som lever kustnära. Det är djur man kan fiska från sin brygga. Här lever gösen, abborren, mörten och sarven. Även rudan, sutaren och braxen har sin boplats här.