500 arter på 24 timmar!

2021 genomförde Skansen en ”bioblitz”. Det innebär att på en viss tid räkna hur många, och vilka, arter som finns inom ett område. Nästan 500 vilda arter hittades i parken under 24 timmar!

 • Skansen, och andra gröna områden i staden, är en viktig källa till artrikedom i staden. Nästan 500 vilda arter hittades av artexperter tillsammans med allmänheten i Skansens park under inventeringen 2021. Allt från däggdjur som fladdermöss, till mängder av fågelarter, spännande svampar, ovanliga mossor, insekter och groddjur!

  Hur många arter kan du?

  Här ser du 64 st av alla de arter som hittades (du kan också se dem också i vår utställning i rulltrappshallen på Skansen). Hur många kan du namnet på? Du hittar alla artnamn under bilden.

  64 av de nästa 500 arter som hittades under Bioblitzen 2022.

  64 av de nästan 500 arter som hittades under Skansens bioblitz.

 • Från vänster till höger:

  Rad 1: Andmat, Aurorafjäril, Bandkejsarfoting, Blåbär, Blåmes, Blåsippa, Bofink, Bredkaveldun

  Rad 2: Cikoria, Dvärgpipistrell, Ekorre, Femfingerört, Fnöskticka, Gräsgrön guldbagge, Grönfink, Gröngöling

  Rad 3: Hallon, Hårgrimmia, Hästhov, Kaja, Kamomill, Klyvblad, Källarspindel, Ladusvala

  Rad 4: Luddlosta, Majbräken, Majveronika, Murgråsugga, Mörk jordhumla, Nordfladdermus, Nässelklocka, Nötväcka

  Rad 5: Parksnäcka, Rapssugare, Riddarskinnbagge, Rödhake, Rödklöver, Signalkräfta, Silvermossa, Skatnäva

  Rad 6: Skogsförgätmigej, Skrattmås, Slån, Snöbär, Stenknäck, Stinksyska, Större hackspett, Svartvit flugsnappare

  Rad 7: Tandrot, Tjugotvåprickig nyckelpiga, Tornseglare, Trampgröe, Trampört, Trädgårdsrödmyra, Trädgårdssångare, Tyskgeting

  Rad 8: Vattenfladdermus, Vinbergssnäcka, Vinterflickslända, Vintergäck, Violtagging, Vägglav, Åkertistel, Ängsdaggkåpa

   

   


 • Fotografier från Wikimedia Commons (WC) samt Skansen: WC 242011 Rosenzweig – WC 3938284, Mick E. Talbot – WC 26825490, O forsberg WC 30353296, Francis C. Franklin WC 37675470, WC 98762, Francesco Veronesi WC 46896869, WC 325602, Alvesgaspar -WC 2141487, Evgeniy Yakhontov WC 14637689, Skansen, AnRo0002 -WC 40128709, IG-WC 5887086, I, Chrumps, WC 2521547, Francesco Veronesi WC 46896871, hedera.baltica WC 67521303, Vassil WC 2698999, Michael Becker WC 243226, Andreas TrepteWC 3800718, Bengt Nyman WC 49064214, Fir0002 20D -WC 168960, Doug Bowman WC 341188, oio154 – WC 1361114, Dion Art WC 133079767, Rasbak – WC 155820, WC 776822, WC 143590, Fritz Geller-Grimm WC 1500908, Ivar Leidus – WC 49951040, Magne Flåten – WC 9085260, WC 219216, Paethon – WC 3257150, Cepaea_nemoralis WC 18750276, Martin Andersson – WC 21312882, entomartIn WC 842568, Dion Art – WC 131965432, Ivar Leidus – WC 50438310, MdE – WC 1082313, Michael Becker – WC 238934, Ivar Leidus – WC 106123356, André Karwath WC 223225, Hobbyfotowiki -WC 85144231, WC 337699, I ArtMechanic WC 202438, Marek Szczepanek -WC 55847, Ivar Leidus – WC 26893216, Salvatore De Castro – WC 69829542, Hans Ollonen – WC 112316706, PiPi – WC 1971787, Olei D WC 929018, pau.artigas – WC 10187946, Petr FilippovWC 7487250, Dalgial WC 7036011, Gary Alpert WC 3387868, Biillyboy – WC 11427509, Soebe – WC 121738, me – WC 3271903, Hans Hillewaert WC 4078389, Minutemen – WC 1153557, Martin Olsson WC 1756702, Jerzy Opioła -WC 25342519, WC 682697, Ivar Leidus – WC 27184932, Endre Nygaard – WC 76240063.