Upplev naturens artrikedom i vår rulltrappa

Visste du att i en matsked jord finns det fler djur, svampar och bakterier än det finns människor på jorden? Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande. Ta en åktur i vår anrika rulltrappa och följ med på en resa från havets botten till stadsduvans flygfärd över hustaken. 

 • Jordglob på Skansen

  Glob i rulltrappshallen

 • Hur hänger den biologiska mångfalden ihop med vår överlevnad och hur påverkar vi den genom vårt sätt att leva? Utställningen bjuder på en upplevelsebaserad resa där du under din färd i vår anrika rulltrappa tar del av naturens mångfald bland djur och växter, hav och land.

  Ett globalt perspektiv

  Efter rulltrappsresan, som är totalt 40 meter och tar cirka 80 sekunder, hamnar du i den övre delen av hallen. Här kan du uppleva vår spektakulära glob som på ett nytt och spännande sätt visualiserar de utmaningar planeten har framför sig. De fyra biomen – det vill säga  geografiska områden – hav, skog, jordbruk och staden som även visas i rulltrappan återkommer på globen. Här ser du bland annat hur olika vattenströmmar rör sig på vår planet och var vi odlar mat och för vem.  Ta del av information som projiceras på globen och få en inblick om fördelningen av odlad mark, vilda och tama djur, skogsbränder över världen och mycket annat.

  Så påverkar maten du äter

  Ute i parken kan du besöka våra interaktiva matbord och utforska hur din konsumtion och matval påverkar den biologiska mångfalden. Matborden har sin utgångspunkt i mat från förr, mat idag och mat i framtiden. Du hittar de interaktiva matborden på Lill-Skansen, Baltic Sea Science Center och i Back-Mats stuga.

  Inspireras och engageras

  Den biologiska mångfalden bygger upp ekosystemen som upprätthåller livet på jorden. Vi hoppas att rulltrappsresan inspirerar och väcker engagemang hos våra gäster till att tänka på, och reflektera över, hur samhällsutvecklingen påverkat naturen och hur vi tillsamman kan bidra till en hållbar framtid. Upptäck den fascinerande artrikedom som finns runt omkring oss och hur den är en förutsättning för mänskligt liv!

  Varmt välkommen att lära dig mer om vår fantastiska natur – vi ses på Skansen!

 • Om utställningen
 • Om biologisk mångfald

  Biologisk mångfald kan enkelt beskrivas som variationsrikedomen i naturen. Allt liv på jorden ryms i begreppet biologisk mångfald. Men det är också något väldigt specifikt som vi menar när vi pratar om det: den livsväv av gener, arter och ekosystem som omger oss människor, och som vi är helt beroende av för vår överlevnad.

  Hot mot den biologiska mångfalden

  Vi står idag inför stora utmaningar kopplade till biologisk mångfald: en miljon arter riskerar att utrotas, och det sker förstörelse och kollaps av livsmiljöer, orsakat av oss människor. I Sverige är drygt 4 000 arter rödlistade, det vill säga att de riskerar att försvinna. Tre huvudkategorier av hot betraktas allmänt som de viktigaste i ett globalt perspektiv: biotopförstörelse, överexploatering och införsel av främmande arter och genotyper.

  Läs mer om biologisk mångfald på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats

 • Skansen och biologisk mångfald

  Att tydligare verka för biologisk mångfald och insatser för artbevarande är en viktig del i Skansen arbete och som även ligger i linje med de Globala målen för hållbar utveckling. Djurparkernas roll som folkbildare och som artbevarande organisationer i syfte att bidra till den biologiska mångfalden blir allt viktigare i takt med att fler arter hotas av utrotning. När du besöker Skansen bidrar du till detta viktiga arbete.

"I en matsked jord finns fler djur, svampar och bakterier än människor på jorden"

Hitta till utställningen