Fjärilsträdgården

Alldeles intill Skånegården ligger Fjärilsträdgården som är full av doftande blommor och prunkande växter. Hit kommer olika sorters fjärilar som äter nektar och fjärilslarver som lever av gröna blad – en fjärilsanpassad trädgård måste därför innehålla både gröna och blommande växter.

 • Fjärilsträdgården bär på sin egen historia. Den kom till genom ett samarbete mellan Skansen och Svenska Naturskyddsföreningen och invigdes 1998. Vid tiden hade antalet dagfjärilar i Sverige minskat kraftigt och man ville sprida kunskap till alla sorters odlare att börja fjärilsanpassa sina trädgårdar. Minskningen beror än idag till stor del på rationaliseringarna och kemikalieanvändningen i jord- och skogsbruket.

  Fjärilar är viktiga pollinatörer och genom att ge dem vad de behöver för sin fortlevnad gör de också att vi får fortsätta njuta och leva av naturen.

  Till Fjärilsträdgården kan du alltså komma för inspiration och kunskap om biologisk mångfald och vilka växter som fjärilar dras till. Här finns prunkande perenner och både vilda och odlade blommande växter som producerar nektar. Det finns också gröna växter, bland annat nässlor, vilket inte ses som ogräs utan som något fjärilslarverna lever av.

 • Fjäril, Skansen Foto: Maria Johansson

  Fjäril på renfana

 • Fjärilsanpassa din trädgård

  Det är inte bara odlare eller villaägare som kan locka fjärilarna till din trädgård – även du som bor i lägenhet med balkong! Då är en bra början att i balkongkrukorna plantera doftande kryddväxter.

  Fjärilarna behöver olika sorters blommande växterna för att få tillgång till nektar. Fjärilslarverna äter däremot inte nektar, utan lever av blad från exempelvis nässlor, ärtväxter och korsblommiga växter, så kallade värdväxter.

   

   

Hitta till Fjärilsträdgården