Uppvisning med Lindsborg Swedish Folk dancers från Kansas, USA

Lindsborg Swedish Folk Dancers (LSFD), grundad 1963, är en grupp bestående av gymnasieelever (high school) och musiker dedikerade till den traditionella svenska folkdansen och folkmusiken.

Dag Tid
Visa mer

Hitta Tingsvallenscenen