Hur vi ska förhålla oss till historiska källor? Vilken tilltro kan och bör vi sätta till olika historiska källor? Vilka slutsatser kan vi dra från dessa källor? Och hur används historien idag? Med utgångspunkt i Skansens 130 år långa historia samtalar vi om källkritik och funderar kring källors äkthet, tidsaspekt, beroende och tendens.