Sveriges största klassrum

Med unika förutsättningar som friluftsmuseum och djurpark vill vi med våra lektioner och visningar väcka nyfikenhet och lust att lära.

 • Våra skolprogram och lektioner är anpassade efter årskurs och ämne. Vi har delat upp informationen i årskurser för att ni enkelt ska hitta det skolprogram som passar just er.

 • Förskola

  I våra lektioner för förskolan får ni till exempel lära er om djurens och våra egna känslor, var maten kommer ifrån eller hur vilda djur anpassat sig till sin omgivning.

 • Förskoleklass och årskurs 1-3

  I våra lektioner för förskoleklass till åk 3 får ni till exempel lära er om hur barn levde förr, vattnets väg genom staden eller biologisk mångfald.

 • Årskurs 4-6

  I våra lektioner för åk 4-6 får ni till exempel lära er om ekosystem i närmiljön, urfolk och traditioner eller djurs, växters och andra organismers liv.

 • Årskurs 7-9

  I våra lektioner för åk 7-9 får ni till exempel lära er om hur vi tolkar källor från förr, livet i Östersjön och dess många utmaningar eller vikten av biologisk mångfald.

 • Gymnasium

  I våra lektioner för gymnasiet får ni till exempel lära er om etologi genom fältstudier, hur klimatförändringarna påverkar Östersjön eller hur vi tolkar källor från det förflutna.

 • Anpassad grund- och gymnasieskola

  I våra lektioner för anpassad grund- och gymnasieskola får ni till exempel lära er om var maten kommer från, biologisk mångfald eller urfolk och traditioner.

 • Svenska för invandare SFI och svenska som andraspråk SVA

  I våra lektioner för SFI- och SVA-studerande får ni lära er om allt från Sveriges väg mot demokrati till Östersjön samtidigt som vi pratar och tränar på det svenska språket.

 • Digitala program

  Skansen kommer till ditt klassrum. Här får du och din klass chansen att träffa våra pedagoger och ställa era frågor via livestreaming. Vi anpassar innehållet efter din grupp.

Vanliga frågor och svar

 • Avboka ett besök som ni går på egen hand

  Vid skolbesök på egen hand bokar du själv på vår hemsida. Avbokning sker i bekräftelsemejlet som ni fick vid bokningen.

 • Boka, avboka eller boka om ett skolprogram

  Alla våra skolprogram bör bokas minst en vecka i förväg. Avbokning sker via mejl minst fem arbetsdagar innan programtillfället för att slippa debitering.

 • Antal vuxna/lärare som får följa med

  På varje fem elever går en vuxen in gratis. När det gäller yngre barn upp till fem år gäller en vuxen per tre barn.

 • Betalning av skolbesök

  Ni betalar i vår entré när ni kommer, vill ni ha faktura, medtag rekvisition med faktureringsmejl och organisationsnummer.

 • Var kan vi äta/grilla under vårt skolbesök?

  Vi har ett matsäcksrum som skolor får låna 45 minuter för att äta medhavd matsäck. Det ligger bakom Lill-Skansen och kallas för Barnmatsalen. De tider ni kan boka är kl 10.15-11.00, 11.00-11.45, 11.45-12.30, 12.30-13.15 och 13.15-14.00. Ni bokar på bokning@skansen.se eller på plats i Huvudingången.
  Skansens grillar på Bollnästorget är igång från oktober till april.

 • Kan vi besöka Skansen-Akvariet utan att besöka Skansen?

  Eftersom Skansen-Akvariet ligger i Skansen måste ni även boka besök på Skansen för att kunna besöka Skansen-Akvariet.

 • Hur länge får vi stanna på Skansen när vi bokat besök på egen hand?

  Tiderna ni bokar är ankomsttider, ni stannar på Skansen så länge ni vill under våra öppningstider.