I Sverige varierar klimatet kraftigt. För djuren som lever här innebär det att de måste ha olika strategier för att överleva i en varierande miljö. Under lektionen lär vi oss bland annat att en blåmes måste äta en fjärdedel av sin vikt varje dag för att överleva vintern. Vi pratar om hur vissa djur går in i olika typer av viloläge så som dvala och ide och att hjärtat slår långsammare på vintern hos vissa djur.