Häng med in på Skansen-Akvariet och lär er mer om livets uppkomst och utveckling med evolutionsteorin som grund. Under lektionens gång jämför vi djurens utveckling och går igenom evolutionens mekanismer. Vi kommer att gå igenom begrepp som naturligt urval genom att titta på de olika djurgrupperna och diskutera kring anpassningar till olika miljöer. Vi lär oss om vetenskapliga metoder och eleverna gör en övning i systematik för att undersöka olika arters släktskap och utveckling.