Lektionen börjar med en föreläsning om evolutionens mekanismer när det gäller sexuell selektion och naturligt urval. Vi diskuterar beteendets betydelse för överlevnad och reproduktion. Vi jämför även med människans beteende. Möjligheten finns sedan att göra gruppvisa observationer av djuren. Under en återsamling får eleverna kritiskt resonera kring sina resultat.