Friheten på stadsgatan, bullret i mekaniska verkstaden, trängseln som inneboende och livet i hembyn. Tillsammans besöker vi ett Sverige mellan bondeland och industrisamhälle. Vi gör jämförelser och diskuterar.