Östersjön och människan

Hur påverkas Östersjön av oss människor och hur påverkas vi av havet? I Baltic Sea Science Center upptäcker vi livet under ytan och lär oss om de utmaningar som Östersjön står inför. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

 • Havet påverkas av människan, men havet påverkar också oss. Under lektionen tittar vi på Östersjön, dess växt- och djurliv och dess många utmaningar. Hur har problemen i Östersjön uppstått? Och vad kan vi göra åt dem?

  Lektionen ger en överblick över Östersjöns utmaningar och är en grund för fördjupade moment på Baltic Sea Science Center eller i skolan kring ekologi, engagemang och hållbar utveckling.

  Information

  Ämne: Djur och natur
  Tid: Måndag-fredag, kl. 9-10.30 och 13-14.30. Max 16 elever per grupp. Vi kan ta 2 grupper samtidigt.
  Programmets tidsåtgång: 1.5 tim.
  Pris: Kostnadsfritt för skolor i Stockholm och Huddinge kommun. Övriga skolor 1200 kr/grupp. Entré till Skansen ingår i visningen.
  Programmet vänder sig till: Årskurs 7-9, gymnasiet, anpassad grund- och gymnasieskola  och SFI/SVA
  Övrigt: Skolprogrammen bör bokas minst 1 vecka i förväg.

  Kostnadsfritt eller självkostnadspris

  Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Erbjudandet gäller kommunala skolor och friskolor. Ej komvux, SFI och folkhögskola.

  Alla andra skolor betalar självkostnadspris.

  Varför är visningen gratis för vissa? Skansen har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde.

 • Åk 7–9

  I åk 7–9 tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar hur problemen i Östersjön har uppstått men även vad vi människor kan göra. Med hjälp av akvarierna och delar av utställningen får eleverna utforska livet i och omkring Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

 • Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. (NO)
  • Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt (NO)
  • Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt. (NO)
  • Människans påverkan på naturen på lokal och global nivå. (NO)
 • Gymnasiet

  På gymnasiet anpassar vi lektionen efter gruppen och vilket program man läser. Tillsammans tittar vi närmre på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar hur problemen i Östersjön har uppstått och vad vi människor kan göra. Med hjälp av akvarierna och andra utvalda delar av utställningen får eleverna utforska livet i och omkring Östersjön.

 • Kopplingar till olika kursplaner:
  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald (Bi1).
  • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster (Bi1).
  • Frågor om hållbar utveckling: klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. (Nk1a1)
 • Lektionens koppling till de globala målen

  Globala målen - God utbildning för alla Globala målen - hållbara städer och samhällen Globala målen - klimatförändringarna Globala målen - Hav och marina resurser

  Läs mer om de globala målen.

 • Fyll i formuläret för att skicka en förfrågan om önskad dag och tid för besöket. Ange gärna flera datum och tider för att vi enklare ska hitta en tid som passar er. Har ni fler frågor kan ni kontakta oss på bokning@skansen.se

   

 • Skolbokning
  För- och efternamn