Tillsammans med era elever färdas vi tillbaka i tiden, till den dramatiska period i Sveriges historia som kallas för stormaktstiden. Hur såg livet ut för människor i Sverige under dessa drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet? Går det också att i våra dagars Sverige finna spår av historien från den svenska stormaktstiden?