Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Sverige från norr till söder

Hur levde man i olika delar av Sverige förr i tiden? Bege er på en tidsresa från norra till södra Sverige och lär känna några av familjerna som bodde i Skansens hus och gårdar.

 • Människans levnadsvillkor har förändrats de senaste århundradena och såg olika ut i olika delar i Sverige. Genom att lära känna familjerna som levde på olika platser, vad de odlade, vilka djur de hade och vilka material de använde jämför vi norr med söder, dåtid med nutid. Eleverna får analysera och dra egna slutsatser utifrån vad de ser.

   

  Ämne: Historia
  Tid:  21 augusti-26 oktober, tisdag-torsdag, kl- 9.30-11.00
  Längd: 1,5 tim
  Pris: 1200 kronor. Entré till Skansen ingår i visningen.
  Programmet vänder sig till: Årskurs 1-6

  Bokning: Skolprogrammen bör bokas minst 1 vecka i förväg. Bokningsformulär nedan.

 • Fyll i formuläret för att skicka en förfrågan om önskad dag och tid för besöket. Ange gärna flera datum och tider för att vi enklare ska hitta en tid som passar er. Har ni fler frågor kan ni kontakta oss på bokning@skansen.se


   Välj program*


   Skola*


   Kontaktperson*


   Telefon*


   E-post*


   Årskurs*


   Antal elever*


   Antal vuxna*


   Dag/tid för besöket* (gärna fler alternativ)


   Övrigt (till exempel annat datum):

  • Koppling till läroplanen

   Lektionen berör flera ämnen som geografi, historia och samhällskunskap och är anpassat efter läroplanen för årskurs 4–6.

   Geografi

   • Eleverna får veta mer om fördelningen av befolkningen förr och vad det innebar för samhället i stort. Dessutom ges en orientering i Sveriges landskap, namn och placering i landet, samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.

   Att leva i närområdet

   • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse som exempelvis mark, vatten och klimat.

   Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

   • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
   • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta.
   • Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

   Historia

   • Ur ett historiskt perspektiv tittar vi på vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
   • Grundläggande mänskliga rättigheter som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

   Samhällskunskap

   • Att flytta inom ett land och mellan länder: vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser?
  • Lektionens koppling till de globala målen

   Globala målen - Hållbar konsumtion och produktion Globala målen - Ekosystem och biologisk mångfald

   Läs mer om de globala målen.